Gulvbelægninger

Der findes en lang række forskellige gulvbelægninger, fx tæppe, linoleum, gummi, vinyl, kork, brædder og parketstave, og i dette afsnit kan du finde oplysninger om disse belægningers egenskaber samt hvilke krav og byggetekniske forudsætninger, der stilles ved udførelse af gulvene.

Valg af gulv

Ved valg af gulv må der tages hensyn til en række forskellige forhold, blandt andet brugsegenskaber, økonomi, æstetik, udførelsesmetoder og miljømæssige forhold. Disse egenskaber er beskrevet i dette kapitlet.

Læs mere

Tekstile gulvbelægninger

Tekstiler er oprindelig en betegnelse for produkter, som er fremstillet ved en væve- eller tufteproces

Læs mere

Elastiske gulvbelægninger

Elastiske gulvbelægninger er en fælles benævnelse, der omfatter Linoleum, Vinyl, Kork og Gummi.

Læs mere

Laminatgulve

Ved laminatgulve forstås gulve, som i hovedsagen er opbygget af 3 lag: En overflade af tynde fibermaterialer, et kernemateriale af en træbaseret plade samt en bagside af papir eller finer.

Læs mere

Fugefrie gulve

Ved fugefrie gulve forstås belægninger, der udlægges som mørtel eller i flydende form, og som efter hærdning udgør en sammenhængende gulvflade. Fugefrie gulve er karakteristiske ved, at de ikke behøver andre fuger end dem, der er nødvendige af hensyn til den underliggende konstruktion.

Gulvtypen eller gulvets areal kan imidlertid medføre, at der må udføres samlinger i gulvbelægningen.

Læs mere

Flisegulve

Ved flisegulve forstås gulve med belægning af keramiske fliser eller natursten. Keramiske fliser fremstilles af flere typer ler, kvartssand mv. som efter æltning og evt. tilsætning af mindre mængder hjælpestoffer og farvestoffer formes, tørres og sluttelig brændes. Naturstensfliser fremstilles af flere forskellige stenarter, fx marmor og granit. I det følgende benyttes kun betegnelsen fliser.

Læs mere

Trægulve

Ved trægulve forstås gulve udført af brædder, stave, klodser eller laminerede materialer af træ eller med træbaseret kerne.

Trægulve finder udbredt anvendelse såvel i boliger som i kontorer, skoler og lettere industri. 

Læs mere