Gummi

Gummigulve fremstilles af naturligt eller syntetisk gummi eller en blanding af de to typer. For at forbedre egenskaberne iblandes stabilisatorer, fyldstoffer, pigmenter og vulkaniseringsmidler. Gummifliser fremstilles ved støbning eller kalandrering.

1.3.4.1  Introduktion

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Gummigulve anvendes i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, indgangspartier mv., især anvendes gummigulve, hvor der forventes stærkt slid. Endvidere findes der formstøbte trappetrin i gummi.

Gummi leveres både som banevarer og fliser i tykkelser mellem 2 og 12 mm. Tykkelsen vælges afhængigt af gulvets anvendelse/brugsintensitet. Der leveres banebredder og fliser i flere forskellige størrelser.

Gummi, der anvendes som gulvbelægning, skal være CE mærket.

Gummi der benyttes som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Gummi kan leveres med profileret overflade for at forbedre gangsikkerheden og som elektrostatisk afledende gulvbelægning til anvendelse i rum med krav til personafladning. Leverandøren kan give detaljerede oplysninger om belægningerne elektriske modstandsevne.

Gangkomforten og trinlyddæmpningen for gummigulve vil sædvanligvis være god.

Overfladen af gummigulve er glat og nem at renholde. Gummigulve kan normalt kun modstå kortere tids påvirkning af olie og fedt (især animalsk fedt). Der må derfor foreskrives specialprodukter, hvis der er behov for, at gulvet skal kunne klare længere tids påvirkning af disse stoffer.

Gummigulve kan blive misfarvet af kraftig solstråling, fx i glasbygninger, og bør derfor kun anvendes sådanne steder efter accept fra leverandøren. Der findes specielle UV-bestandige gummibelægninger.

1.3.4.2  Egenskaber

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Gummigulve, som er EN-klassificeret, skal opfylde kravene i DS/EN 1817 og skal dermed overholde specifikke krav til:

  • længde, bredde, rethed og fladevægt
  • dimensionsstabilitet ved varmepåvirkning
  • tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne mod indtrykningsmærker
  • slidstyrke
  • farveægthed mod kunstigt lys.

Klassificering af gummi sker efter anvendelsesområde med tykkelsen som grundlag for klassificeringen, se checkliste 13. Der er for alle klasser et krav om en minimumstykkelse af slidlaget på 1 mm. For klasse "Erhverv Moderat" og højere er belægningerne egnet til brug med kontorstolshjul.

De i checkliste 13 viste klasser beboelse, erhverv og industri kan yderligere opdeles i moderat, normal, høj og meget høj.

Udover de egenskaber, der indgår i klassificeringen, vil der ofte være behov for at stille krav til andre egenskaber, afhængigt af den aktuelle anvendelse, fx på grund af specielle påvirkninger eller ønsker fra slutbrugeren. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for gummigulve omfatter:

kontorstolshjul 50px Modstandsevne mod kontorstolshjul DS/EN 425
industrihjul 50px Modstandsevne mod tunge rullende industrihjul DS/EN 1818
møbelben 50px Modstandsevne mod møbelben DS/EN 424
skridsikkerhed no2 50px Skridsikkerhed BGR 181
antistatiskeegenskaber 50px Antistatiske egenskaber DS/EN 1815
gulvvarme 50px Egnethed i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
brandklasse-dfls1-50px Brandmæssigt egnet DS/EN 13501-1 Dfl-s1 (klasse G)
elektrostatisk afledende 50px Egnet som afledende gulvbelægning DS/EN 1081
trinlydforbedring 50px Trinlydsforbedring DS/EN ISO 140-8
RATno1 50px IMO godkendt RAT mærket IMO Res.A653(16) og MSC.61(67)
pletter 50px Modstandsevne mod pletter DS/EN 423

 

1.3.4.3  Krav til udførelsesstedet

12.07.2017| Tilbage til top | Print Afsnit

Der skal være afsat tid til, at gummibelægningen kan akklimatiseres. Akklimatiseringen sker ved, at banerne opskæres og lægges løst ud over gulvet, mens fliser anbringes i uåbnet emballage i rummet, hvor de skal lægges. Akklimatiseringen skal vare i mindst 24 timer. For belægninger over 2,5 mm skal akklimatisering ske ved, at belægningen udlægges løst over gulvet.

Under og efter limning af gummigulve skal temperaturen i luften og undergulvet være 17 - 25°C og luftfugtigheden mellem 35 og 75% RF.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt. Planhed og gulve, herunder krav og målemetoder, er beskrevet i sektionen Teknik og kvalitet

Skal gummigulve udlægges direkte på støbte dæk, må betonens porefugt (restbyggefugt) højst være 85% RF. Fugt og gulve, herunder krav og målemetoder, er beskrevet i sektionen Teknik og kvalitet

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald under lægningen af gulvet.

Gummibelægninger skal lægges på et sugende underlag for at sikre, at limen hæfter godt til underlaget. Såfremt der ikke er tilstrækkelig sugeevne, fx på underlag af asfalt eller epoxy, skal der påføres et mindst 2 mm tykt, lag af en spartelmasse, som af spartelmasseleverandøren foreskrives til det aktuelle underlag.

I situationer, hvor der ikke kan påføres et lag spartelmasse som sugende underlag, kontaktes belægningsleverandøren for anvisning af limmetode.

1.3.4.4  Lægning og brug

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

 

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Korrekt friskæring i banesamlinger er vigtig, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Leverandørens anvisninger om udførelse af til og sammenskæringer skal følges.

Gummigulve lægges normalt med stødte samlinger, men fugerne kan også forsegles med fugemasse eller en speciel fugetråd.

På grund af gummiens overfladeegenskaber bør belægningsleverandørens anvisninger om limning følges nøje.

Hvor der forventes store mekaniske belastninger eller store fugt- og/eller temperaturvariationer, bør der anvendes en 2-komponent polyuretan-klæber (PU-klæber).

Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen og af fugt- og temperaturforholdene i rummet.

Elektrostatiske afledende gulve
Gummi er egnet som afledende gulvbelægning og kan anvendes i lokaler hvor der er behov for bortledning af elektriske opladninger.

Afledende gummibelægninger har en speciel sammensætning og lægges i ledende lim. Desuden skal gulvet yderligere være forbundet til jord gennem kobbertråd i henhold til leverandørens anvisninger. Det skal aftales, hvor gulventreprenøren skal føre kobbertråden op ad væggen.

Udførelse af elektrostatisk afledende gummigulve bør foretages i samråd med belægningsleverandøren. Jording skal foretages af autoriseret el-installatør.

Statisk afledende og statisk ledende elastiske gulvbelægninger - begreber, krav m.m.

1.3.4.5  Rengøring

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Inden ibrugtagning skal der altid foretages en grundrengøring for at fjerne rester af slipmiddel fra belægningens overflade.

De fremtidige brugere skal oplyses om korrekt rengøring, da forkert rengøring kan medføre skader på overfladen. Leverandørens anvisning om rengøring og vedligeholdelse af gummigulve skal udleveres til brugeren.

Til daglig rengøring anvendes fortrinsvis tørre metoder dvs. tør- eller fugtmopning eller støvsugning. Til kraftigere, lejlighedsvis rengøring anvendes milde rengøringsmidler uden stærkt alkaliske stoffer som anvist af belægningsleverandøren.

Rengøring af gummigulve er omtalt i sektionen Rengøring.

1.3.4.6  Checkliste 13 og 14

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Checkliste 13. Egenskaber, som indgår i EN-klassifikationen for gummigulve. Klassifkationen sker på grundlag af tykkelsen. Øvrige egenskaber overholder for klassificerede produkter de markerede værdier.

Egenskab       Bemærkninger
Totaltykkelse 1,8-2,0 mm Beboelse 2,0mm Erhverv 2,0-2,5mm Industri DS/EN 428
Restindtryk ved statisk last ≤ 0,2mm
≤0,15mm ≤ 0,10mm
DS/EN 433. For tykkelser ≥ 2.5mm er kravet ≤ 0.2mm
Farveægthed mod kunstigt lys   Mindst 6   DS/EN ISO B02. Metode 3. Skalaen er mellem 0 og 8.
Hårdhed   .≥ 75o Shore A
  ISO 7619
Slidstyrke ≤ 350mm3
≤ 250mm3
≤ 150 mm3
ISO 4649:1985 Metode A med vertikal last 5 N.
Stabilitet ved varmepåvirkning ≤ 0,5 %
≤ 0,4 %
≤ 0,3 %
DS/EN 434
Fleksibilitet   Ingen revner   DS/EN 435. Ingen revner ved bukning omkring en dorn med diameter 20mm
Modstandsevne imod cigaretskodning og mod brændende cigaretter  

Metode A

     ≥4

Metode B

     ≥3

  DS/EN 1399

 

Checkliste 14. Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

 

. Egenskab       Bemærkninger
. .Modstandsevne mod
kontorstolshjul
nej   ja .DS/EN 425. Moderat erhverv og højere er egnet til kontorstol
. .Modstandsevne mod
tunge, rullende industrihjul
nej   ja DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste belastning
af gulvet.
. .Modstandsevne mod
møbelben
ja   ja DS/EN 424
. .Skridsikkerhed nej   ja

BGR 181. Værdigruppe R 9 - R 13.

. .Antistatiske egenskaber nej   ja DS/EN 1815
. .Egnethed i forbindelse med
gulvvarme
nej

 

ja DIN 52612. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren.
. .Brandmæssigt egnet nej   ja .DS/EN 13502-1. Dfl-s1 (klasse G).
. .Egnet som afledende
gulvbelægning
nej   ja .DS/EN 1081
. .Trinlydforbedring nej   ja .DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren
. .IMO godkendt
RAT mærket
nej   ja .Typegodkendt på basis af afprøvning i overensstemmelse
med IMO Res. A.653(16) og IMO Res. MSC.61(67).
. .Modstandsevne mod pletter ingen Korttid langtid .DS/EN 423. Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren


 

 Relaterede link

Egenskaber for Gummi