Kork og vinylkork

Kork er et naturprodukt, som fremstilles af barken fra korkegen. Korkgulve leveres enten som naturkork til lakering eller med en rengøringsvenlig og slidstærk overflade i form af en klar vinyl.

1.3.3.1  Introduktion

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Kork anvendes i tørre rum i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc.

Korkgulvbelægninger leveres som fliser eller som korkplader, dvs. laminerede produkter, hvor korken er fastlimet til en underlagsplade af MDF (træfiberplade).

Korkfliser leveres enten ubehandlede i tykkelser op til 8 mm, eller med et slidlag (og underside) af vinyl i tykkelsen 3,2 mm. Vinylslidlagets tykkelse er 0,5 mm. Flisestørrelsen er 300 x 300 mm.

Ubehandlede korkfliser skal efter lægningen slibes og lakeres i henhold til leverandørens anvisninger.

figur 7

Figur 6. Ubehandlet Kork

Korkfliser med vinyloverflade har overfladeegenskaber svarende til vinyl, dvs. slidstærkt, rengøringsvenlig og med god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer. Langvarig påvirkning af vand bør dog undgås, idet fugt kan trænge ned gennem fugerne.

figur 6

Figur 7. Kork med slidlag

Korkplader er forsynet med fer og not på alle fire sider og leveres i størrelser 900 x 185 mm og i tykkelser op til 12 mm. Korkplader udlægges løst oven på underlaget, dvs. som svømmende gulv og samles med corkloc system (et kliksystem) uden brug af lim.

Kork, der anvendes som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Kork der benyttes som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Korkgulvbelægninger er behagelige at opholde sig på, idet de er fjedrende og har god varmebehagelighed.

1.3.3.2  Egenskaber

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Der findes europæiske standarder for henholdsvis kork med vinyl og kork uden vinyl.

Produkter som opfylder en af de euopæiske standarder på området skal overholde specifikke krav til:

  • længde, bredde og rethed
  • dimensionsstabilitet ved temperaturændringer
  • tykkelse og fladevægt

For kork med klar vinyl skal desuden opgives:

  • tykkelse af belægningens underside
  • densiteten af slidlaget
  • peel aftræksstyrken af overfladen

For ubehandlede korkfliser skal fugtindholdet opgives.

Klassifikation af kork sker efter anvendelsesområde med tykkelsen og densiteten som primære parametre for klassifikationen, for ubehandlede korkfliser. For korkfliser med klar vinyl sker klassifikationen med tykkelsen og tykkelsen af vinylslidlaget som primære parametre. Produkter af begge typer klassificeret til brug i "Erhverv Normal" kan benyttes til kontorstole på hjul og overholder desuden krav til indtrykningsmærker.

Udover de egenskaber, som indgår i klassifikationen, kan der være behov for at stille krav til andre egenskaber, afhængigt af den aktuelle anvendelse. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for korkgulve omfatter:

 

 

1.3.3.3  Krav til udførelsesstedet

12.07.2017| Tilbage til top | Print Afsnit

Der skal være afsat tid til, at korken kan akklimatiseres. Dette sker ved at anbringe den i uåbnet emballage på lægningsstedet, indtil der er opnået temperaturmæssig ligevægt, hvilket mindst må påregnes at tage 24 timer, afhængigt af temperatur og fugtforhold.

Under og efter limning af kork skal temperaturen i luften og undergulvet være 17 - 25°C og luftfugtigheden mellem 35 og 75% RF.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt. Planhed og gulve, herunder krav og målemetoder, er beskrevet i sektionen Teknik og kvalitet

Skal kork udlægges direkte på støbte dæk, må betones porefugt (restbyggefugt) højst være 85% RF. Fugt og gulve, herunder krav og målemetoder, er ligeledes beskrevet i sektionen om Teknik og kvalitet.

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald under lægningen af gulvet.

Korkfliser skal lægges på et sugende underlag for at sikre, at limen hæfter godt til underlaget. Såfremt der ikke er tilstrækkelig sugeevne, fx på underlag af asfalt eller epoxy, skal der påføres et mindst 2 mm tykt lag egnet spartelmasse.

1.3.3.4  Lægning og brug

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

 

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Ved tilskæring af korkfliser til fodpaneler anbefales det, at der laves en fuge på ca. 1 mm. Herved undgås det, at fliserne ved tromling kommer i spænd mod panelerne, hvilket kan resultere i svigt i flisernes vedhæftning til underlaget.

1.3.3.5  Rengøring

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

De fremtidige brugere skal oplyses om korrekt rengøring, da forkert rengøring kan medføre skader på overfladen. Leverandørens anvisning om rengøring og vedligeholdelse af korkgulve skal udleveres til brugeren.

Til daglig rengøring anvendes fortrinsvis tørre metoder, dvs. tør eller fugtmopning eller støvsugning. Til kraftigere, lejlighedsvis rengøring anvendes milde rengøringsmidler uden stærkt alkaliske stoffer.

Rengøring af korkgulve er omtalt i sektionen rengøring.

1.3.3.6  Checkliste 9, 10, 11 og 12

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Kork uden overfladebehandling

Checkliste 9. Egenskaber, som indgår i EN-klassifikation for korkfliser uden overfladebehandling efter DS/EN 12104. Klassifikation af kork til brug i henholdsvis boliger, erhverv og industri sker på grundlag af tykkelsen og densiteten. Klasserne kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj (og meget høj). Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier. De angivne værdier er minimumsværdier.

Egenskab       Bemærkninger
Totaltykkelse

3,2-4,0mm

Beboelse

4,0 mm

Erhverv 

4,0mm

Industri

DS/EN 428
Stabilittet overfor varme 0,5% 0,4 % 0,3 % DS/EN 434

 

Checkliste 10. Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

. Egenskab       .Bemærkninger
.

Modstandsevne mod kontorstolshjul

nej   ja

DS/EN 425

.

Modstandsevne modtunge, rullendeindustrihjul.

nej   ja

DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.Store letløbende hjul giver den mindste belastningaf gulvet.

.

Modstandsevne mod møbelben

nej   ja

DS/EN 424

.

Skridsikkerhed

nej   ja BGR 181. Værdigruppe R9 - R13
. Trinlydforbedring nej   ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos

leverandøren.

.

Farveægthed mod kunstigt lys

nej   ja DS/EN ISO 105-B02. Metode 3.

 

Korkfliser med klar vinyl slidlag
Checkliste 11.
Egenskaber, som indgår i EN-Klassifikationen for korkfliser med klart vinyl slidlag efter DS/EN 655. Klassifikation af korkfliser til brug i henholdsvis boliger, erhverv og industri sker på grundlag af tykkelsen og tykkelsen af slidlaget. Klasserne kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj (og meget høj). Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier. De angivne værdier er minimumsværdier.

Egenskab     Bemærkninger
Totaltykkelse

2,5 - 3,0 mm

Beboelse

2,0-3,0 mm

Erhverv

2,5 - 3,0 mm

Industri

DS/EN 428. Et tykkere slidlag anses for bedre end et tyndt. De nævnte tykkelser angiver klassifikationskravene for henholdsvis bolig, erhverv og industri.
Vedhæftning (Peel prøvning)   _> 35    DS/EN 431
Stabilitet overfor varme  0,5 % 0,4 %  0,3 %   DS/EN 434

 

 Checkliste 12. Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

. Egenskab      Bemærkninger
. Modstandsevne mod kontorstolshjul nej   ja DS/EN 425
. Modstandsevne mod tunge, rullende industrihjul. nej   ja DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen. Store letløbende hjul giver den mindste belastning af gulvet.
. Modstandsevne mod møbelben. nej   ja DS/EN 424
. Modstandsevne mod cigaretskodning og mod cigaretgløder. nej   ja DS/EN 1399. Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren
. Skridsikkerhed. nej   ja BGR 181. Værdigruppe R9 - R13.
. Antistatiske egenskaber. nej   ja DS/EN 1815.
. Egnethed i forbindelse med gulvvarme. nej   ja DN 52612. Detaljerede oplysninger kan fås hos leverandøren
. Brandsmæssigt egnet nej   ja DS/EN 13501-1. Dfl-s1 (klasse G).
. .Trinlydforbedring. nej ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger kan fås hos leverandøren.

. Slidklasse nej   ja DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger kan fås hos leverandøren.
. Restindtryk ved statisk last
≥0,3mm   ≥0,2mm DS/EN 433
. .Farveægthed mod kunstigt lys. nej   ja DS/EN ISO 105-B02. Metode 3