Klassificerede tekstile gulvbelægninger

For at opnå klassifikation af Gulvbranchen, skal der foreligge dokumentation for, at der er udført prøvning af tæppets egenskaber på et institut eller laboratorium, som er godkendt af ECA (European Carpet Association).

1.2.1.1  Krav til egenskaber

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Registrering og klassifikation er underlagt Gulvbranchens regler for klassifikation af tekstile gulvbelægninger.

For at opnå klassifikation af Gulvbranchen kræves der ud over de egenskaber, der skal opfyldes i henhold til DS/EN 1307 eller prEN 15114 dokumentation for:

  • Brandmæssig MK-godkendelse
  • Egenskaber og krav for tæpper med luv, klassificeret i henhold til DS/EN 1307
  • Egenskaber og krav for tæpper uden luv, klassificeret i henhold til prEN 15114.

Egenskaber for de tæpper, som er klassificerede i Gulvbranchen, fremgår af skemaet i menupunktet 'Relaterede links' øverst til højre: 'Egenskaber for Klassificerede tekstile gulvbelægninger':