Konstruktioner

Under enhver gulvbelægninger er der en gulvkonstruktion, som består af et gulvunderlag og den bærende konstruktion. I dette afsnit findes beskrivelser af konstruktionstyper, lime, gulvunderlag, tilbehør og specialkonstruktioner.

Undergulve

Læs mere

Gulvlim

Læs mere

Tilbehør og specialmaterialer

Ved udførelse af gulve er der behov for at anvende et antal forskellige tilbehørsdele, bl.a. for at kunne udføre detaljer ved samlinger og afslutninger.

Læs mere

Specialkonstruktioner

I visse tilfælde er der behov for at udføre gulve, som opfylder helt specielle krav, fx: Installationsgulve, vådrum, elektrisk ledende gulvkonstruktioner, sportsgulve samt gulve i laboratorier og levnedsmiddelindustrien.

Læs mere

Udendørsbelægninger

Udendørs betonkonstruktioner er udsat for fugt, termiske bevægelser, tøsalte, luftens kuldioxid mv. Derfor vil udendørs betonkonstruktioner langsomt nedbrydes, hvis de ikke beskyttes.

Læs mere