Udendørsbelægninger

2.4.1.1  Altaner og svalegange

19.08.2016| Tilbage til top | Print Afsnit

Udendørs betonkonstruktioner er udsat for fugt, tøsalte, luften kuldioxid,frost samt termiske bevægelser.

Beskyttes betonen ikke mod disse påvirkninger vil den nedbrydes.
En nedbrudt beton kan have konsekvenser for betonkonstruktionens holdbarhed og skade tilstødende bygningsdele.
Den mest almindelige følgeskade er vandgennemsivning til underliggende bygningsdele.

En god måde at forhindre skader i at opstå er, at stoppe indtrængning af fugt, salte og CO2.

Ved renovering af en ældre eksisterende betonkonstruktion anbefales det, at en teknisk rådgiver vurderer betonens nedbrydningsgrad. Er betonen og armeringen meget nedbrudt kan nedbrydningsprocessen fortsætte uanset om betonen bliver beskyttet af en overfladebehandling.

Altaner og svaleganges over- og underside påvirkes forskelligt af varme, regn, frost og UV-stråling, hvilket gør det vigtigt at vælge de rigtige materialer til belægning og overfladebeskyttelse.

Hærdeplastbaserede membransystemer anvendes primært på altaner og svaleganges oversider. De er velegnede til at beskytte beton mod indtrængning samt at optage de bevægelser der skyldes temperatursvingninger samt konstruktionsmæssige bevægelser.

De hærdeplastbaserede membransystemer kan belastes af alt fra gangtrafik til biltrafik.

Der findes (desværre) ikke et universelt system, der kan dække alle de påvirkninger en konstruktion kan/vil blive udsat for og forud for valget af system bør man derfor foretage en analyse af alle de påvirkninger konstruktionen udsættes for.

Et eksempel er en altan, som er anlagt over et opvarmet rum. For at beskytte altanens overside vil det være fornuftigt at udlægge en hærdeplastmembran. Under den kolde årstid stiger fugt fra det varme område op mod den kolde overflade på altangulvet. Når forårssolen senere varmer altanoverfladen op, ekspanderer vandet og belægningen revner, løsner og skaller af. Det er derfor vigtigt i sådan et tilfælde udfører en dampspærre på altanens underside (den varmeside), således at fugt fra rummet ikke kan trænge ind i konstruktionen.

Hærdeplastbaserede membransystemer kaldes ligeledes 'smøremembraner', da de udlægges som en flydende masse. Rørgennemføringer og tilslutninger til afløb og tilstødende bygningsdele mv. er altid kritiske i fht. utætheder. Til de fleste membransystemer findes der godkendte og prøvede tætningssystemer, som du anbefales at anvende.

Inden påføring af en hærdeplastbaseret skal du kontrollerer at underlagets beskaffenhed. Kravene kan variere fra system til system, men som grundregel skal betonen være tør (under 85 % RF), overfladen skal have en trækstyrke på minimum 1,5 MPa og være ren og fri for olie og snavs. Udførelsestemperaturen ligger typisk mellem 5-8oC og 25-35oC. Leverandørens anvisninger skal altid følges for det enkelte system.

Hærdeplastbaserede membransystemer er typisk opbygget af en primer, et membranlag, et slidlag samt en topcoat.
Primeren skal sikre vedhæftning til underlaget og lukke eventuelle porelr i betonen. Membranen er den elastiske del der optager bevægelser fra underlaget, så den resterende belægning ikke ødelægges.

Slidlaget skal sikre udfrakommende belastninger ikke skader membranen. Mens topcoaten (det øverste lag) giver det visuelle udtryk og sikre kemisk resistens og UV resistens. Mange systemer kan blive glatte i vådt vejr, og for at nedsætte risikoen for faldulykker tilsættes der ofte skridhæmmende partikler Ved let belastning kan meget let skridsikring vælges som feks et pulver der blandes i topcoaten. Ved meget hård belastning kan der vælges en afdrysning af et mere slidstærkt tilslag, som feks. Bauxit.

Tjekliste for valg af altanbelægning.

 • Er der udført fald på altanen således at regnvand o.lign. kan ledes bort?
 • Er betonen egnet til belægning?
 • Har overfladen den fornødne styrke?
 • Er påvirkninger fra temperatur og fugt ens på over og underside?
 • I hvilken grad vil altanen udsættes for tøsalt?
 • Er der gennemføringer fra nedløbsrør o.lign
 • Skal altanens overflade være skrid hæmmende?

Udlægning af altanbelægninger.
Ved opstart kontrolleres at temperatur og luftfugtighed i ht. systemkrav fra leverandøen.

Processer:
Afrensning af overfladen, den skal være fri for slam, olie og fedtstoffer.

 • Kontrol af overfladen for revner, fuger, skruk o.lign
 • Kontrol af fald til afløb
 • Kontrol af overfladens styrke, se specifikationer fra leverandør
 • Udspartling af eventuelle revner samt andre overflade reparationer
 • Primning
 • Skrabespartling
 • Udlægning af slidlag / bodycoate
 • Eventuel afsanding
 • Udlægning af topcoate.