Gulvfakta - Gulvbranchens tekniske anvisninger - er udarbejdet i tæt samarbejde med Gulvbranchens leverandør- og entreprenørmedlemmer.

.1.0.1  Formål og brug af Gulvfakta

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Spørgsmål om og kommentarer til indholdet af Gulvfakta kan rettes til Gulvbranchen på info@gulvbranchen.dk eller på telefonnummer 72 16 00 00.

Formålet med Gulvfakta er at give gode råd og anvisninger i forbindelse med valg af gulvbelægning og konstruktioner til konkrete formål, hvad enten der er tale om nybyggeri, eller renovering.

Ved udbud af gulvbelægningsopgaver er det normalt ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til Gulvfakta. Der skal foretages konkrete valg med henvisning til de aktuelle kapitler og afsnit heri.

.1.0.2  Ajourføring

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Denne udgave af Gulvfakta er fra 1999, hvor civilingeniør Erik Brandt stod for tekst og redigering.

Den naturlige produktudvikling og nye eller ændrede arbejdsmetoder nødvendiggør dog en løbende ajourføring af de 17 hovedafsnit og egenskabstabellen. Ajourføringerne forestås af Gulvbranchens sekretariat i samarbejde med Gulvbranchens fagtekniske udvalg. Seneste ajorføringsdato er anført øverst i hvert enkelt afsnit.

Gulvfakta indeholder i den elektroniske udgave 17 hovedafsnit med anvisninger og vejledninger for de forskellige materialer og konstruktionstyper, som benyttes i forbindelse med gulvarbejder. Desuden indeholder Gulvfakta vejledninger i forbindelse med valg af gulv og den gennemgår krav til gulv- og trappeunderlag i forbindelse med renovering samt en egenskabstabel for Gulvbranchens klassificerede belægninger. Registreringerne i egenskabstabellen er i overensstemmelse med de fælles europæiske standarder og giver et godt overblik over de gulvbelægninger, der findes på markedet.

De tidligere kapitler om Kvalitetssikring og ordforklaring samt medlemsliste og faglige forbehold findes fremover ikke i Gulvfakta, men alene på Gulvbranchens hjemmeside.

.1.0.3  Ophavsret

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Ophavsretten til tekst og billeder tilhører Gulvbranchen. Gengivelse af tekstudsnit, illustrationer og billeder skal derfor ske med kildeangivelse.

.1.0.4  Opbygning af Gulvfakta

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

I Valg af gulv gennemgås de terminologier der benyttes inden for gulvopbygninger og omtaler de nødvendige egenskaber for gode og holdbare gulve. Afsnittet indeholder desuden de byggetekniske forudsætninger for fugt og planhed ved gulvlægning, herunder en præcisering af ansvarsfordelingen mellem bygherre og entreprenør.

De efterfølgende 6 belægningsafsnit gennemgår generelle og tekniske beskrivelser for de forskellige gulvbelægningstyper og oplyser krav til udførelsessted og forhold i forbindelse med gulvets lægning og brug.

De 5 afsnit under Konstruktioner gennemgår krav til de materialer og konstruktioner, der benyttes som underlag for gulvbelægninger. Desuden beskrives tilbehør og specielmaterialer, fx lister, profiler og skinner, samt omtale af specielle gulvopbygninger, som installationsgulve og sportsgulve.

Vedligeholdelse omfatter rengøring, overfladebehandling og renovering. Rengøringsafsnittet indeholder nogle overordnede retningslinier for rengøring og vedligehold af forskellige gulvbelægningstyper. Overfladebehandling beskriver afslibning og overfladebehandling af trægulve set i forhold til de mulige overfladebehandlinger med udfaldskrav for både afslibning og overfladebehandling. Endelig beskrives renovering af gulve og trapper med forslag til anvendelige opretningsmetoder på gamle undergulve af brædder, plader, støbeasfalt, beton og lignende.

.1.0.5  Målgruppe

01.05.2009 | Tilbage til top | Print Afsnit

Gulvfaktas primære målgruppe er branchens kunder og samarbejdspartnere, det vil sige arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere og personer, som forestår vedligehold og renovering af gulve.

Målgruppen er desuden branchens leverandører og entreprenører, hvor Gulvfakta har status, som alment teknisk fælleseje.

Desuden indgår Gulvfakta i undervisningen ved grund og videregående håndværks- og byggeuddannelser.