Vedligeholdelse

Når gulvet er lagt, er en korrekt vedligeholdelse i form af rengøring og overfladebehandling vigtig. I dette afsnit beskrives desuden renoveringmuligheder for gulve og trapper.

Renovering

Ved renovering af gulve og trapper forstås (normalt), at den eksisterende gulvbelægning eller den eksisterende overfladebehandling udskiftes. I forbindelse hermed kan der også være behov for opretning af eksisterende underlag.

Læs mere

Rengøring

Valg af gulvbelægning bestemmes ofte af indkøbspris og belægningens levetid. Et ofte overset - men lige så vigtigt forhold - er udgifterne til belægningens rengøring.

Læs mere

Overfladebehandling af trægulve

Såvel i forbindelse med renovering som i nybyggeri afslibes og overfladebehandles trægulve i stadig større omfang. Det er vigtigt, at dette arbejde bliver udført på en professionel måde.

Læs mere

Basisbeskrivelser

En basisbeskrivelse er en samling af beskrivelsesspecifikationer, der fungerer som et fælles referencegrundlag for byggeriets parter

Læs mere