Konstruktion

De efterfølgende skemaerne er udarbejdet for at give retningslinier ved valg af gulvbelægninger til forskellige lokaletyper set udelukkende ud fra et rengøringsmæssigt synspunkt.

Der er altså principielt ikke taget hensyn til øvrige brugsegenskaber.

 FladvævetTuftet / opskåret (velour)Tuftet / løkker (bouclé)Nålefilt
Smudsart / påvirkning
Tørt smuds (gadesnavs/ støv etc.) x x x x
Vådt smuds (gadesnavs/vintersøle) - - - -
Olier / fedtstoffer - - - -
Farvet smuds / farvede væsker - - - -
Tryk x x x x
Friktion o o o o
Syrer, svage....
Syrer, stærke....
Alkalier, svage....
Alkalier, stærke....
Opløsningesmidler....
Blegemidler....
Syrer....
Metode
Mopning....
Fejning....
Støvsugning....
Fugttørring....
Vask....
Polishbehandling....
Spraypolering....
Støvsugning / alm. mundstykke o o o o
Støvsugning / børstemundstykke x x x x
Tørrensning (pulverrensning) x x x x
Ekstraktionsrensning x x x x
Lokaletyper i bolig
Entre / hall o o o o
Gange o o o o
Trapper - - - -
Opholdsrum - - - -
Soverum - - - -
Køkkener - - - -
Spisestuer - - - -
Toilet / bad - - - -
Lokaletyper i arbejdsmiljøet
Vindfang - - - -
Indgangspartier - - - -
Gange - - - -
Trapper - - - -
Elevatorer - - - -
Ekspeditionskontorer / lokaler - - - -
Andre kontorer - - - -
Mødelokaler - - - -
Biblioteker - - - -
Opholds- / hvilerum - - - -
Baderum - - - -
Toiletter - - - -
Køkkener - - - -
Kantiner - - - -
Arkiver o o o o
Specielle lokaletyper i arbejdsmiljøet
Skoleklasser - - - -
Musiklokaler - - - -
Laboratorier - - - -
Sløjdlokaler - - - -
Gymnastiksale m. v. - - - -
Skolegange - - - -
Formningslokaler - - - -
Operationsstuer - - - -
Sygestuer - - - -
Skyllerum - - - -
EDB-rum - - - -
Beboerværelser på plejehjem - - - -
Terapirum - - - -
Vagtstuer, mandskabslokaler - - - -
Hotelværelser - - - -
Resturanter - - - -
Let fabrikation - - - -
Teatre / biografer - - - -