Valgskemaer

De efterfølgende skemaerne er udarbejdet for at give retningslinier ved valg af gulvbelægninger til forskellige lokaletyper set udelukkende ud fra et rengøringsmæssigt synspunkt.

Der er altså principielt ikke taget hensyn til øvrige brugsegenskaber.

Valg gulvbelægninger:


Eller valg lokaletyper:


Valg retningslinier: