Gummi

Gummigulve fremstilles af naturligt eller syntetisk gummi eller en blanding af de 2 typer.

Om gummi

Hvad er gummi?
Gummigulve fremstilles af naturligt eller syntetisk gummi eller en blanding af de 2 typer. For at forbedre egenskaberne blander man stabilisatorer, fyldstoffer, pigmenter og vulkaniseringsmidler i. Gummifliser fremstilles ved støbning eller kalandrering.

Anvendelse
Gummigulve bruges i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, indgangspartier mv. – især steder, hvor man forventer stærkt slid. Man kan også få formstøbte trappetrin i gummi.

Udvalg
Gummi fås både som banevarer og fliser i tykkelser mellem 2 og 12 mm. Vælg tykkelse efter gulvets brug/brugsintensitet. Du kan få banebredder og fliser i flere forskellige størrelser.

Mærkning
Gummi, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Brandsikkerhed
Gummi, der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Gangsikkerhed og -komfort
Gummi fås med profileret overflade for at forbedre gangsikkerheden og som elektrostatisk afledende gulvbelægning til brug i rum med krav til personafladning. Spørg leverandøren om detaljerede oplysninger om belægningernes elektriske modstandsevne.

Gangkomfort og trinlyddæmpning for gummigulve er som regel god.

Rengøring
Overfladen af gummigulve er glat og nem at renholde. Gummigulve kan normalt kun modstå kortere tids påvirkning af olie og fedt (især animalsk fedt). Du bør derfor bruge specialprodukter, hvis gulvet skal kunne klare længere tids påvirkning fra disse stoffer.

Misfarvning
Gummigulve kan blive misfarvet af kraftig solstråling, fx i glasbygninger. Du bør derfor kun bruge gummigulv sådanne steder efter accept fra leverandøren. Du kan få særlige UV-bestandige gummibelægninger.

Egenskaber

Gummigulve, som er EN-klassificeret, skal opfylde kravene i DS/EN 1817 og skal dermed overholde specifikke krav til:

  • længde, bredde, rethed og fladevægt
  • dimensionsstabilitet ved varmepåvirkning
  • tykkelse, fleksibilitet og modstandsevne over for indtrykningsmærker
  • slidstyrke
  • farveægthed mod kunstigt lys

Klassificering af gummi sker efter anvendelsesområde med tykkelsen som grundlag for klassificeringen, se tjekliste 13. Der er for alle klasser et krav om en minimumstykkelse af slidlaget på 1 mm. For klasse "Erhverv Moderat" og højere er belægningerne egnet til brug med kontorstolshjul.

De klasser, der er vist i tjekliste 13, nemlig beboelse, erhverv og industri, kan yderligere opdeles i moderat, normal, høj og meget høj.

Ud over de egenskaber, der indgår i klassificeringen, vil der ofte være behov for at stille krav til andre egenskaber, afhængigt af den aktuelle brug, fx på grund af specielle påvirkninger eller ønsker fra slutbrugeren. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for gummigulve omfatter:

Modstandsevne over
for kontorstolshjul
DS/EN 425
Modstandsevne over for
tunge rullende industrihjul
DS/EN 1818
Modstandsevne over for møbelben DS/EN 424
Skridsikkerhed BGR 181
Antistatiske egenskaber DS/EN 1815
Egnethed i forbindelse med
gulvvarme
DIN 52612
Brandmæssigt egnet DS/EN 13501-1
Dfl-S1 (klasse G)
Egnet som afledende
gulvbelægning
DS/EN 1081
Trinlydsforbedring DS/EN
ISO 140-8
RATno1 50px IMO-godkendt RAT-mærket IMO Res.A653(16) og MSC.61(67)
pletter 50px Modstandsevne over for pletter DS/EN 423

Krav til udførelsesstedet

Husk at afsætte tid til, at gummibelægningen kan akklimatisere – mindst 24 timer. Skær banerne op, og læg dem løst ud over gulvet. Anbring fliser i uåbnet emballage i rummet, hvor de skal lægges. For belægninger over 2,5 mm skal du lægge belægningen løst ud over gulvet.

Temperaturen under og efter limning af gummigulve skal være 17-25 °C i luften og undergulvet og luftfugtigheden 35-75 % RF.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.

Læs mere om planhed og gulve, herunder krav og målemetoder.

Hvis gummigulvet skal udlægges direkte på støbte dæk, må betonens porefugt (restbyggefugt) højst være 85 % RF.

Læs mere om fugt og gulve, herunder krav og målemetoder.

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald, når du lægger gulvet.

Læg gummibelægninger på et sugende underlag for at sikre, at limen hæfter godt til underlaget. Hvis der ikke er nok sugeevne, fx på underlag af asfalt eller epoxy, skal du påføre et mindst 2 mm tykt lag af en spartelmasse, som spartelmasseleverandøren foreskriver til det aktuelle underlag.

Hvis det ikke kan lade sig gøre at påføre et lag spartelmasse som sugende underlag, bør du kontakte belægningsleverandøren for at få anvist en limmetode.

Lægning og brug

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Det er vigtigt at friskære banesamlinger korrekt, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde belægningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Følg leverandørens anvisninger om udførelse af til- og sammenskæringer.

Gummigulve lægges normalt med stødte samlinger, men fugerne kan også forsegles med fugemasse eller en speciel fugetråd.

På grund af gummiens overfladeegenskaber bør du følge belægningsleverandørens anvisninger nøje.

Hvis du forventer store mekaniske belastninger eller store fugt- og/eller temperaturvariationer, bør du bruge en 2-komponent polyuretan-klæber (PU-klæber).

Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet.

Elektrostatiske afledende gulve
Gummi egner sig godt som afledende gulvbelægning og kan bruges i lokaler, hvor der er behov for bortledning af elektriske opladninger.

Afledende gummibelægninger har en speciel sammensætning og skal lægges i ledende lim. Desuden skal gulvet være forbundet til jord gennem kobbertråd efter leverandørens anvisninger. Aftal med gulventreprenøren, hvor kobbertråden skal føres op ad væggen.

Udfør altid elektrostatisk afledende gummigulve i samråd med belægningsleverandøren. Jording skal foretages af autoriseret el-installatør.

Læs mere om statisk afledende og ledende elastiske gulvbelægninger 

Tjeklister

Tjekliste 1

Egenskaber, som indgår i EN-klassifikationen for gummigulve. Klassifikationen sker på grundlag af tykkelsen. Øvrige egenskaber overholder for klassificerede produkter de markerede værdier.

Egenskab

Beboelse

Erhverv

Industri

Bemærkninger

Totaltykkelse

1,8-2,0 mm 

2,0 mm 

2,0-2,5 mm 

DS/EN 428

Restindtryk ved statisk last

≤ 0,2 mm

≤0,15 mm

≤ 0,10 mm

DS/EN 433. For tykkelser ≥ 2.5 mm
er kravet ≤ 0.2 mm

Farveægthed mod kunstigt lys

 

Mindst 6

 

DS/EN ISO B02. Metode 3. Skalaen
er mellem 0 og 8.

Hårdhed

 

≥ 75o Shore A

 

ISO 7619

Slidstyrke

≤ 350 mm3

≤ 250 mm3

≤ 150 mm3

ISO 4649:1985 Metode A med vertikal
last 5 N.

Stabilitet ved varmepåvirkning

≤ 0,5 %

≤ 0,4 %

≤ 0,3 %

DS/EN 434

Fleksibilitet

 

Ingen revner

 

DS/EN 435. Ingen revner ved bukning
omkring en dorn med diameter 20 mm

Modstandsevne over for cigaret-
skodning og brændende cigaretter

 

Metode A
≥4

Metode B
≥3

 

DS/EN 1399

 

Tjekliste 2

Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

 

Egenskab

 

 

 

Bemærkninger

Modstandsevne over
for kontorstolshjul

Nej

 

Ja

DS/EN 425. Moderat erhverv og højere er
egnet til kontorstol

Modstandsevne over for
tunge, rullende industrihjul

Nej

 

Ja

DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste belastning af gulvet.

Modstandsevne over
for møbelben

Ja

 

Ja

DS/EN 424

Skridsikkerhed

Nej

 

Ja

BGR 181. Værdigruppe R 9 - R 13.

Antistatiske egenskaber

Nej

 

Ja

DS/EN 1815

Egnethed i forbindelse
med gulvvarme

Nej

 

Ja

DIN 52612. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren.

Brandmæssigt egnet

Nej

 

Ja

DS/EN 13502-1. Dfl-s1 (klasse G).

Egnet som afledende
gulvbelægning

Nej

 

Ja

DS/EN 1081

Trinlydforbedring

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren

IMO-godkendt
RAT-mærket

Nej

 

Ja

Typegodkendt på basis af afprøvning i overensstemmelse med IMO
Res. A.653(16) og IMO Res. MSC.61(67).

Modstandsevne over
for pletter

Ingen

Kort tid

Lang tid

DS/EN 423. Detaljerede oplysninger fås hos leverandøren

 

Rengøring af gummigulve

Inden du tager gulvet i brug
Gummibelægninger er fra fabrikken behandlet med en beskyttende emulsion. Du kan fjerne emulsionen og evt. smuds fra byggeperioden ved at feje med en blød kost eller støvsuge med et børstemundstykke og bagefter vaske med lunkent vand (maks. 50 °C) tilsat grundrengøringsmiddel. Du må ikke gøre rent, før limen er hærdet.

Du kan fordele grundrengøringsmidlet med maskine, klud eller svamp. Hvis belægningen er blevet meget beskidt i byggeperioden, kan du opskure den. Det gør du enten maskinelt med bløde/halvstive børster eller skurepad uden slibemiddel. Skyl herefter belægningen med rent vand.

Du kan nu efterbehandle gummigulvet på disse måder:

  1. Påfør gulvet et tyndt, jævnt lag polish med fnugfri klud eller svamp, og lad overfladen tørre i 20-30 minutter. Påfør endnu et lag polish – men vinkelret på det første lag.
  2. Behandl gummigulvet med et vaske-/plejemiddel, som efterlader en beskyttelsesfilm. Påfør vaske-/plejemidlet efter grundrengøring med maskine med forstøver, klud eller svamp efter fabrikantens forskrifter. Tør vaske-/plejemidlet efter med en hårdt opvredet klud.

Løbende rengøring
Fej gulvet med en blød kost, eller støvsug det med børstemundstykke med bløde børster, så du ikke ridser gulvoverfladen. Gør løbende rent efter behov – se skema under Rengøring af elastiske gulvbelægninger.

  1. Er gulvet polishbehandlet, skal du vaske det med universalrengøringsmiddel. Fjern vaskemidlet ved at tørre grundigt op.
  2. Er gulvet behandlet med vaske-/plejemiddel, skal du fortsætte den behandling, som er beskrevet under pkt. 2 ovenfor.

OBS! Brun sæbe og sæbespåner egner sig ikke til gummigulve.

Grundrengøring
Når den løbende rengøring ikke længere giver et godt resultat, skal du fjerne den polish eller beskyttelsesfilm, der dannes ved den løbende rengøring.

Det gør du med grundrengøring: Vask med vand tilsat et grundrengøringsmiddel. Når du har påført rengøringsmidlet, skal du skure, til polish mv. er løs, hvorefter du vasker med rent vand. Til opskuring skal du bruge bløde/halvstive børster eller skurepad uden slibemiddel.

Påfør grundrengøringsmiddel med maskine, klud eller svamp, og fjern det igen ved at skylle med rent vand og tørre efter med en hårdt opvredet klud, svamp eller vandsugning. Herefter skal du efterbehandle gulvet som beskrevet under punkt 1 eller 2 ovenfor.

Loading...
Scroll til top af siden