Kork og vinylkork

Kork er et naturprodukt, som fremstilles af barken fra korkegen. Korkgulve fås enten som naturkork til lakering eller med en rengøringsvenlig og slidstærk overflade i form af en klar vinyl.

Om kork og vinylkork

Kork bruges i tørre rum i skoler, sygehuse, kontorer, butikker, boliger etc.

Du kan få korkgulvbelægninger som fliser eller som korkplader, dvs. laminerede produkter, hvor korken er fastlimet til en underlagsplade af MDF (træfiberplade).

Korkfliser fås enten ubehandlede i tykkelser op til 8 mm eller med et slidlag (og underside) af vinyl i tykkelsen 3,2 mm. Vinylslidlagets tykkelse er 0,5 mm. Flisestørrelsen er 300 x 300 mm.

Ubehandlede korkfliser skal efter lægningen slibes og lakeres efter leverandørens anvisninger.

Ubehandlet kork

Korkfliser med vinyloverflade har overfladeegenskaber, der svarer til vinyl – dvs. slidstærkt, rengøringsvenlig og med god modstandsevne mod vand og de fleste sure og alkaliske materialer. Langvarig påvirkning af vand bør dog undgås, da fugt kan trænge ned gennem fugerne.

Kork med slidlag

Korkplader har fer og not på alle 4 sider og leveres i størrelser 900 x 185 mm og i tykkelser op til 12 mm. Korkplader lægges løst oven på underlaget – dvs. som svømmende gulv – og samles med corkloc-system (et kliksystem) uden brug af lim.

Kork, der bruges som gulvbelægning, skal være CE-mærket.

Kork der bruges som gulvbelægning i flugtveje og andre områder med krav til brand og røgudvikling, skal have dokumentation for at opfylde den europæiske brandklasse Dfl-s1 i henhold til DS/EN 13501-1 (klasse G gulvbelægning).

Korkgulvbelægninger er behagelige at opholde sig på, fordi de er fjedrende og har god varmebehagelighed.

Egenskaber

Der findes europæiske standarder for hhv. kork med vinyl og kork uden vinyl.

Produkter, som opfylder en af de europæiske standarder på området, skal overholde specifikke krav til:

  • længde, bredde og rethed
  • dimensionsstabilitet ved temperaturændringer
  • tykkelse og fladevægt

For kork med klar vinyl skal desuden opgives:

  • tykkelse af belægningens underside
  • densiteten af slidlaget
  • peel-aftræksstyrken af overfladen

For ubehandlede korkfliser skal fugtindholdet opgives.

Korkfliser uden vinyl
Klassifikation af kork sker efter anvendelsesområde med tykkelsen og densiteten som primære parametre for klassifikationen.

Korkfliser med vinyl
Klassifikationen sker med tykkelsen og tykkelsen af vinylslidlaget som primære parametre.

Begge typer
Produkter af begge typer klassificeret til brug i "Erhverv Normal" kan bruges til kontorstole på hjul og overholder desuden krav til indtrykningsmærker.

Ud over de egenskaber, som indgår i klassifikationen, kan der være behov for at stille krav til andre egenskaber afhængigt af den aktuelle brug. Disse egenskaber indgår i Gulvbranchens supplerende egenskaber, som for korkgulve omfatter:

 

Modstandsevne over for kontorstolshjul DS/EN 425
Modstandsevne over for tunge rullende
industrihjul
DS/EN 1818
Modstandsevne over for møbelben DS/EN 424
Modstandsevne over for cigaretskodning
og brændende cigaretter
DS/EN 1399
Skridsikkerhed BGR 181/DIN 51130
Antistatiske egenskaber DS/EN 1815
Egnethed i forbindelse med gulvvarme DIN 52612
Brandmæssigt egnet DS/EN 13501-1
Dfl-S1 (klasse G)
Egnet som afledende gulvbelægning DS/EN 1081
Trinlydsforbedring DS/EN
ISO 140-8
  Slidklasse DS/EN 649
  Restindtrykning ved statisk last DS/EN 433
  Farveægthed over for kunstigt lys DS/EN ISO 105-B02

 

Krav til udførelsesstedet

Husk at afsætte tid til, at korken kan akklimatiseres. Dette gør du ved at anbringe korken i uåbnet emballage på lægningsstedet, indtil den har opnået temperaturmæssig ligevægt. Det tager mindst 24 timer afhængig af temperatur og fugtforhold.

Temperaturen under og efter limning af kork skal være 17-25 °C i luften og undergulvet og luftfugtigheden 35-75 % RF.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv, normalt ± 2 mm på et 2 m retholt.

Læs mere om planhed og gulve, herunder krav og målemetoder

Skal kork udlægges direkte på støbte dæk, må betones porefugt (restbyggefugt) højst være 85% RF.

Læs mere om fugt og gulve, herunder krav og målemetoder

Der må ikke være kraftig træk eller kraftigt solindfald, mens du lægger gulvet.

Korkfliser skal lægges på et sugende underlag for at sikre, at limen hæfter godt til underlaget. Hvis der ikke er tilstrækkelig sugeevne, fx på underlag af asfalt eller epoxy, skal du påføre et mindst 2 mm tykt lag egnet spartelmasse.

Lægning og brug

Forhold i forbindelse med lægning og brug
Når du tilskærer korkfliser til fodpaneler, bør du lave en fuge på ca. 1 mm. Så undgår du, at fliserne ved tromling kommer i spænd mod panelerne, hvilket kan få fliserne til at løfte sig fra underlaget.

Tjeklister

Kork uden overfladebehandling

Tjekliste 1

Egenskaber, som indgår i EN-klassifikation for korkfliser uden overfladebehandling efter DS/EN 12104. Klassifikation af kork til brug i hhv. boliger, erhverv og industri sker på grundlag af tykkelsen og densiteten. Klasserne kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj (og meget høj). Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier. De angivne værdier er minimumsværdier.

Egenskab

Beboelse

Erhverv 

Industri

Bemærkninger

Totaltykkelse

3,2-4,0 mm

 

4,0 mm

 

4,0 mm

 

DS/EN 428

Stabilitet over for varme

0,5 %

0,4 %

0,3 %

DS/EN 434

Tjekliste 2

Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

 

Egenskab

 

 

 

Bemærkninger

Modstandsevne over for
kontorstolshjul

Nej

 

Ja

DS/EN 425

Modstandsevne over for tunge,
rullende industrihjul.

Nej

 

Ja

DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste belastning af gulvet.

Modstandsevne over
for møbelben

Nej

 

Ja

DS/EN 424

Skridsikkerhed

Nej

 

Ja

BGR 181. Værdigruppe R9 - R13

Trinlydforbedring

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren.

Farveægthed mod
kunstigt lys

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 105-B02. Metode 3.

 

Korkfliser med klar vinyl-slidlag

Tjekliste 3

Egenskaber, som indgår i EN-Klassifikationen for korkfliser med klart vinyl slidlag efter DS/EN 655. Klassifikation af korkfliser til brug i hhv. boliger, erhverv og industri sker på grundlag af tykkelsen og tykkelsen af slidlaget. Klasserne kan yderligere underdeles i moderat, normal, høj (og meget høj). Øvrige egenskaber overholder for EN-klassificerede produkter de markerede værdier. De angivne værdier er minimumsværdier.

 

Egenskab

Beboelse

Erhverv

Industri

Bemærkninger

Totaltykkelse

2,5 - 3,0 mm

 

2,0-3,0 mm

 

2,5 - 3,0 mm

 

DS/EN 428. Et tykkere slidlag anses for bedre end
et tyndt. De nævnte tykkelser angiver
klassifikationskravene for hhv. bolig, erhverv og
industri.

Vedhæftning
(peel-prøvning)

 

> 35

 

 DS/EN 431

Stabilitet over
for varme

 0,5 %

0,4 % 

0,3 % 

 DS/EN 434

 

Tjekliste 3

Supplerende egenskaber, som der kan være behov for at stille krav til, fx på grund af særlige påvirkninger af gulvet ved den aktuelle brug.

Egenskab

 

 

 

 Bemærkninger

Modstandsevne over
for kontorstolshjul

Nej

 

Ja

DS/EN 425

Modstandsevne over for tunge,
rullende industrihjul

Nej

 

Ja

DS/EN 1818. Belastningens størrelse bør indgå i vurderingen.
Store letløbende hjul giver den mindste belastning af gulvet.

Modstandsevne over
for møbelben

Nej

 

Ja

DS/EN 424

Modstandsevne over for
cigaretskodning og cigaretgløder

Nej

 

Ja

DS/EN 1399. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren

Skridsikkerhed

Nej

 

Ja

BGR 181. Værdigruppe R9 - R13.

Antistatiske egenskaber

Nej

 

Ja

DS/EN 1815.

Egnethed i forbindelse
med gulvvarme

Nej

 

Ja

DN 52612. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren

Brandmæssigt egnet

Nej

 

Ja

DS/EN 13501-1. Dfl-s1 (klasse G).

Trinlydforbedring

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren.

Slidklasse

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 140-8. Detaljerede oplysninger fås hos
leverandøren.

Restindtryk ved
statisk last

≥0,3 mm

 

≥0,2 mm

DS/EN 433

Farveægthed mod
kunstigt lys

Nej

 

Ja

DS/EN ISO 105-B02. Metode 3

 

Rengøring af korkgulve med vinylslidlag

Inden du tager gulvet i brug
Korkgulve kræver ingen særlig behandling, før du tager det i brug. Hvis du skal foretage byggerengøring, må du tidligst gøre det et døgn efter, at gulvet er lagt.

Løbende rengøring
Gør rent med støvsugning eller mopning. Når det ikke længere giver et godt resultat, skal du vaske med en hårdt opvredet klud (fugtig tørring). Vaskevandet skal være tilsat universalrengøringsmiddel med pH-værdi på 7-8 i brugsopløsning.

Hvis du bruger maskinel rengøring, skal du bruge en maskine, der rengør og opsuger vaskevandet i én arbejdsgang.

Grundrengøring
Når løbende rengøring ikke længere giver et godt resultat, skal du vaske med en hårdt opvredet klud og tørre efter. Brug et universalgrundrengøringsmiddel med pH-værdi på 7-8 i brugsopløsning.

Hvis du bruger maskinel rengøring, skal du bruge rondel med fine, bløde børster. Vaskevandet skal suges op i samme arbejdsgang. Minimer mængden af vand, og aftør gulvet godt efter vask. 

Er overfladen mat, kan du behandler den med polish. Brug en polish, der lader sig fjerne uden specielle midler.

Pletaftagning
Fjern pletter fra gummihæle med terpentin eller petroleum. Brug ikke acetone eller andre opløsningsmidler. Fjern evt. limpletter med sprit, .

Brug ikke brun sæbe, sæbespåner eller rengøringsmidler med slibemidler. Korkfliser er følsomme over for vandpåvirkninger. Der er risiko for kantrejsninger og misfarvninger, hvis du bruger for meget vand eller ikke tørrer op.

Loading...
Scroll til top af siden