Rengøring af elastiske gulvbelægninger

Læs her, hvordan du bedst rengør og vedligeholder elastiske gulvebelægninger.

Sådan forebygger du snavs

For at reducere behovet for rengøring kan du lave indgangspartier, hvor en kombination af skraberiste og smudsmåtter fjerner smuds udefra. Måttearrangementer skal være så store, at man går mindst 4-5 skridt på dem.

Du kan også lave måttearrangementer ud for værksteder, kantiner og lign., hvor der kommer smuds, som kan være svært at fjerne fra halvhårde gulvbelægninger.

Elektrisk ledende belægninger

Du må ikke rengøre gulvbelægninger med elektrisk ledende egenskaber med rengørings- eller plejemidler, der hindrer eller ændrer afledningen fra gulvoverfladen.

Metoder, maskiner og udstyr

Metoder til at rengøre halvhårde gulvbelægninger:

 • støvfjernelse, som fjerner støv og alle løse smudspartikler
 • mellemrengøring, som fjerner fastsiddende, overfladisk smuds
 • grundrengøring, som fjerner al smuds og , fx i form af polish
 • påføring af polish, som etablerer en beskyttende overfladefilm

Let rengøring (støvsugning)

Støvsugning er godt til at fjerne støv og mindre, løse smudspartikler. Støvsugere findes i et stort udvalg, der spænder over små husholdningsstøvsugere til industristøvsugere. I nogen – især større – kontorbygninger er der installeret centrale støvsugningsanlæg i kælderen, hvorfra der føres rør til alle etager. Så kan du støvsuge uden at medbringe støvsuger.

Mopning

Hvis du mopper rigtigt og med en god moppe, er det en god metode både hygiejnisk og økonomisk. Du bør ikke bruge mopper på ru eller ujævne overflader.

Der findes 3 typer af mopper:

 1. Moppe med anlægsflade af bomuldsgarn
 2. Moppe med anlægsflade af skumgummi/-nylon
 3. Moppe med anlægsflade, der oplades statisk

Den første er som regel imprægneret med støvbindende midler og kan evt. suppleres med et stykke gaze- eller papirstof, som også er imprægneret. Den sidste bruges kun sammen med imprægneret gaze- eller papirstof.

Du kan få mopperne i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm. Det svarer til de baner, du rengør, når moppen føres hen over gulvet. Mopningen skal helst ske i et bevægelsesmønster, så du ikke løfter moppen fra gulvet, og så støvet samler sig på og ved moppens forreste kant.

Du kan få selvkørende mopper i form af et eldrevet køretøj, der har mopper af bomuldsgarntypen monteret. De er effektive, men kan kun bruges på store, frie arealer.

Let rengøring (fugtig vask)

Let rengøring er gulvvask, hvor du kun gør gulvfladen fugtig med en vredet eller presset klud eller mop. Det er ikke som gulvvask, hvor du gør gulvet vådt og derefter tørrer det.

Hvis du bruger vaske-/plejemiddel, skal du dosere mindre end ved vask, da snavset plejefilm kan ophobe sig på gulvoverfladen.

Mellemrengøring (vask)

Gulvvask er traditionelt blevet gjort med gulvskrubbe og gulvklud. I dag findes der også svaber med bomuldsgarner eller svamp. Svaberen/svampen kan vrides eller presses i en anordning blot ved at trykke på et håndtag eller pedal. Derved undgår man at få hænderne i det snavsede vand og opnår bedre arbejdsstillinger.

Du opnår det bedste resultat ved at bruge separate beholdere til rent vaskevand og snavset vaskevand.

Grundrengøring (skuring)

Grundrengøring sker ved skuring med maskine. Den mest udbredte maskine er enkeltskivemaskinen, der enten har en skurebørste eller en nylonrondel beregnet til skuring. Maskinen kan have en tank til rengøringsmidlet. Når du aktiverer et håndgreb, kan rengøringsmidlet fra tanken doseres ud over gulvet.

På større arealer kan du bruge selvkørende skuremaskiner, som både skurer og opsuger det snavsede vand i én arbejdsgang.

Polishbehandling

På mange gulvbelægninger kan du polishbehandle. Det kan gøre gulvbelægningen mere rengøringsvenlig, give den glans eller beskytte gulvet. Det er især en fordel ved ældre og slidte gulvbelægninger, som er så porøse og ru, at smuds absorberes og bindes til gulvbelægningen.

Hvis du først gør grundigt rent og derefter polishbehandler, får du en forsegling af overfladen, der udfylder gulvbelægningens porer.

Påfør polish i jævne, tynde lag efter fabrikantens anvisninger. For visse polishtyper kan du øge glansen ved at polere bagefter. Det gør du med en gulvmaskine med polérrondel eller polérbørste efter leverandørens anvisninger.

4 omdrejningshastigheder ved polering

 • 150 - 300 omdrejninger/min. – Low Speed
 • 300 - 800 omdrejninger/min. – High Speed
 • 800 - 1.500 omdrejninger/min. – Super High Speed
 • 500 - 3.000 omdrejninger/min. – Ultra High Speed

Omdrejningshastigheden betyder meget for, hvilken glans gulvet får. Jo højere omdrejningshastighed, jo højere glans.

PUR-Polish

Der findes en række polyuretan-baserede polish-produkter til at opfriske gamle og slidte linoleumsgulve. De kan bruges på de fleste overflader og giver et friskt look.

Vær opmærksom på, at det fjerner den fabriksfremstillede overflade, og at linoleumsproducenternes garanti derfor bortfalder.

Rengøringsprogram for halvhårde gulvbelægninger

Hvor meget, halvhårde gulvbelægninger skal gøres rent, afhænger af trafikken på belægningen. Trafikken kan opdeles i de 3 grupper nedenfor:

Plejeprocedure

Høj trafik

Middel trafik

Lav trafik

 

Fx indgangspartier, ekspeditionskontorer,
butikker og kantiner

Fx klasseværelser, kontorområder,
gange, biblioteker, klinikker

Fx kontorrum med få personer,
mødelokaler, depoter og private boliger

Støvsugning
Fejning
Tørmopning

Dagligt før vask

Dagligt og altid før vask

Efter behov og altid før vask

Pletfjernelse

Efter behov

Efter behov

Efter behov

Vask

Dagligt

3 gange pr. uge

Efter behov

Grundrengøring

Efter behov, hvis vask ikke giver et tilfredsstillende resultat

Rengøringsprogrammet er tænkt som en vejledning. Hvis du har særlige forhold og ønsker, kan du ændre og tilpasse programmet.

Loading...
Scroll til top af siden