Hærdeplastgulve

Hærdeplastgulve

Hærdeplastbaserede gulve kan underdeles i acryl-, epoxy- og polyuretangulve.

Om hærdeplastgulve

Hærdeplastbaserede gulve kan underdeles i disse 3 hovedgrupper ud fra produkternes kemiske sammensætning og hærdningsproces:

 • Epoxy
  Epoxy er en hærdeplast, hvor bindemidlet er en lav- eller højmolekylær epoxyresin, som hærder ved tilsætning af en hærderkomponent.
 • Polyuretan
  Polyuretan er en hærdeplast, hvor bindemidlet er polyuretan (normalt præpolymeriseret), som hærder ved tilsætning af en hærdekomponent, der indeholder isocyanat. Polyuretan leveres også som 1-komponent, der indeholder isocyanat, der hærder ved hjælp af fugt.
 • Acryl
  Acryl er en hærdeplast, hvor bindemidlet er MMA (methylmetacrylat), som polymeriserer ved tilsætning af en hærder (initiator).

Fugefrie gulve baseret på hærdeplast bruges især, hvor der stilles store krav til hygiejne, slidstyrke eller kemiske belastninger. Hærdeplaster hærder ved en kemisk reaktion og giver et slutprodukt med stor stabilitet over for ydre påvirkninger.

Du kan få gulve af hærdeplast i mange varianter, hvad angår tykkelse og sammensætning. De lægges normalt på cementbaseret underlag, men kan under særlige forhold også lægges på træbaseret underlag og på underlag af stål eller asfalt.

Gulve af gips (anhydrit) egner sig ikke som underlag for hærdeplastgulve, og du må derfor spartle med en cementbaseret spartelmasse, inden du lægger hærdeplastgulvet.

Valg af belægningstype afhænger af de egenskaber, det færdige gulv skal have. Hvis belægningen fx skal reducere punktbelastningen på underlaget, må du vælge en ret tyk belægningstype.

De mest almindelige belægningstyper

 • Støvbinding
  Støvbinding er en overfladebehandling af upigmenteret eller pigmenteret hærdeplast, som bruges på gulve af cementbaserede materialer. Pga. sin evne til at trænge ind i underlaget forøges overfladens slidstyrke og kemikalieresistens samtidig med, at støvgenerne reduceres. Der findes også en række en-komponente produkter som PVB (PolyVinylButyral) og vandglas.

 • Forsegling/coatning
  Forsegling/coatning er en lagdannende overfladebehandling, som normalt udføres i tykkelser op til 0,3 mm. Det bruges på gulve af cementbaserede materialer, hvor den følger overfladens planhedsvariationer. Støbeskel, revner og lignende vil forblive synlige.

  Forsegling bruges i områder med moderat belastning, hvor den øger overfladens fysiske og kemiske egenskaber. Den kan udføres pigmenteret eller upigmenteret.

 • Tyndfilm: 0,3-1 mm
  Tyndfilm giver en overflade på 0,3-1 mm. Tyndfilmen følger overfladens planhedsvariationer. Små ujævnheder i overfladen udfyldes dog delvis. Tyndfilmen øger overfladens fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber og giver en tæt og porefri gulvoverflade. Den laves som regel pigmenteret.

 • Belægning: 1-3 mm
  Gulvbelægning af hærdeplast på 1-3 mm giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber. Belægningen følger underlagets planhedsvariationer. Mindre ujævnheder vil dog blive udfyldt. Den laves pigmenteret eller med indfarvet kvartssand og med glat eller ru overflade.

 • Belægning: over 3 mm
  Gulvbelægning af hærdeplast på over 3 mm giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber meget. Belægningen følger underlagets planhedsvariationer. Lidt større ujævnheder vil dog blive udfyldt. Den laves pigmenteret eller med indfarvet kvartssand og med glat eller ru overflade.

 • Ledende belægning
  Gulvmaterialer af hærdeplast fås som ledende gulvbelægning med dokumentation for, at de opfylder kravene i fx engelske og tyske normer.

Du må regne med variationer mellem egenskaberne – afhængigt af materiale og produktsammensætning. Inden du vælger, bør du derfor indhente specifikke oplysninger hos leverandøren.

PU-Crete

Højstyrkegulvbelægningen PU-Crete er lavet på basis af polyuretan og giver god modstandsdygtighed over for termiske og kemiske belastninger, slitage, kollisioner og andre mekaniske påvirkninger. PU-Crete er meget solid og kan bruges, når der kræves de skrappeste egenskaber.

Gulvbelægningen vælges oftere pga. sin funktionalitet og modstandsdygtighed end af æstetiske årsager.

PU-Crete er en flerkomponent-polyuretan modificeret med special-filler. Den laves typisk i lagtykkelser på 2-12 mm. Hvilket lagtykkelse du skal vælge, afhænger af de ønskede egenskaber, da gulvbelægningen kan laves med forskellige grader af skridsikkerhed, overflader, farver, finishgrader og modstandsdygtighed.

Du kan også få meget hurtige hærdetider. Der findes PU-Crete-gulve, som er fuldt brugbare efter kun 5 timer ved mindst 10 °C.

Anvendelsesområder
Belægningen egner sig i fødevareindustrien, mejerier, farmaceutiske og kemiske anlæg, laboratorier, fryserum mv. med høje kemiske og mekaniske belastninger, slagpåvirkning, varmechok og damprens osv.

PU-Crete er kompakt, uigennemtrængelig og praktisk talt inaktiv, ikke biologisk nedbrydelig og befordrer ikke vækst af bakterier mv. Det gør den velegnet til områder, hvor der er behov for det højeste niveau af hygiejne.

Gulvbelægningen er ikke UV-resistent. Hvis den bliver udsat for sollys eller anden UV-påvirkning, er der derfor risiko for, at visse farver vil gulne.

Fordele ved PU-Crete

 • Resistent over for mange kemikalier, fx stærke syrer, baser, fedtstoffer, olier og opløsningsmidler
 • Højere slidstyrke end traditionelle fugefrie belægninger
 • Kan tåle og bevare sine fysiske egenskaber ved temperaturer fra -40 °C til +160 °C
 • På beton kan vedhæftningsstyrken blive stærkere end betonens sammenhængsstyrke
 • Smags- og lugtneutral og afgiver ingen forurening eller VOC'er (flygtige organiske forbindelser)
 • Mindre fugtsensitiv end lignende produkter og kan udlægges på ret nystøbt beton efter passende forbehandling
 • Kan udføres som antistatisk gulvbelægning

Tjek underlaget grundigt
Underlaget er vigtigt for et godt resultat. Før du går i gang, skal du derfor undersøge underlagets tilstand og tjekke det omhyggeligt for bl.a. revner, løse områder og for, om overfladetrækstyrken lever op til den valgte PU-Cretes specifikke krav. Underlaget skal leve op til producentens vejledninger.

For de fleste producenter vil minimumskravet til overfladetrækstyrken på underlaget som regel være ≥ 1,5 MPa. Vær opmærksom på, om producenten stiller særlige krav til afslutninger og evt. låseriller.

Krav til arbejdsstedet

Underlagets styrke og overfladestruktur betyder meget for, om vedhæftning mellem gulvbelægning og beton bliver god. Overfladestyrken (sammenhængsstyrken) skal mindst være 1,8 MPa for industrigulve og mindst 1,5 MPa ved let industri. Overfladen skal være fri for slamlag, voks (curing-membran) og spild af olie, fedt og lign. urenheder.

For at opnå god vedhæftning mellem underlag og gulvbelægning kan du være nødt til at foretage en mekanisk bearbejdning af underlagets overflade.

Fjern svage overfladelag i beton med slyngrensning, diamantslibning eller fræsning. Vælg metode ud fra de aktuelle forhold, fx i relation til støj, støv og fugt. Vær opmærksom på evt. svindrevner og spartelslag, da de har en tendens til at kunne ses gennem den færdige belægning.

Underlaget skal have samme planhed, som kræves af det færdige gulv (± 2 mm på et 2 m retholt, med mindre andet er aftalt). Læs mere under Valg af gulv  

Fugtindholdet i nyudstøbte betondæk må højst være 85% RF.

I ældre terrændæk, kælderdæk og lign. kan der være opstigende grundfugt på grund af manglende fugtspærre i konstruktionen. Du bør derfor også i sådanne konstruktioner foretage fugtmåling, før du lægger gulvet.

Overflade- og rumtemperaturen skal være 15-25 ºC og luftfugtigheden højst 85 % RF, mens du lægger gulvet. Overfladetemperaturen skal dog mindst være 3 ºC over rummets dugpunkttemperatur. Evt. gulvvarme skal være slukket i min. 3 dage, før du går i gang. Husk at følge leverandørens anvisninger, når du tænder gulvvarmen igen.

Støvsug underlaget, umiddelbart inden du lægger gulvet. I visse tilfælde anbefaler leverandøren en decideret grundrensning.

Afhængigt af produkt er gulvet gangbart efter 2-24 timer efter sidste påføring. Fuld belastning er mulig efter 2-7 døgn.

Nylagte gulve af hærdeplast er sårbare og kan ødelægges, hvis de bruges som arbejdsgulv for andre håndværksfag. Du bør derfor allerede under byggeriets planlægning tage stilling til, om tidsplanen kræver afdækning af færdige gulvoverflader.

Rengøring

Det er vigtigt at rengøre hærdeplastgulve korrekt for at bevare gulvets gode kvaliteter. Forkert eller mangelfuld rengøring kan give skader på gulvet. Overvej behovet for rengøring allerede i projekteringsfasen i forhold til gulvenes brug.

 • Sundhedssektoren: Hærdeplastgulve skal som regel vaskes dagligt med desinficerende rengøringsmidler.
 • Fødevaresektoren: Hærdeplastgulve rengøres ofte med hedvandsspuling.
 • Almindelige kontorlokaler: Hærdeplastgulve kan ofte gøres rent med tørmopning og somme tider maskinel eller manuel gulvvask.

Hvis det er svært at holde gulvene rene, bør du kigge på den måde, gulvene bruges på. Mindre ændringer i brugen kan ofte ændre rengøringsbehovet meget.

Eksempel: Tung trafik på gummihjul (som trucks, pallestablere og lign.) kan afsætte sorte streger, der nærmest brænder sig fast på gulvene. De kan være meget svære at fjerne ved almindelig rengøring, men du kan forebygge problemet ved at skifte til hvide/lyse dæk.

Tag altid leverandørerne med på råd, når du lægger drift- og vedligeholdelsesplaner for gulvene. De kan rådgive omkring rengøring ud fra rengøringsbehov og produkt.

Metoder, maskiner og udstyr

Metoder til rengøring af hærdeplastgulve:

 • Let rengøring: Støvfjernelse, som fjerner støv og alle løse smudspartikler.
 • Mellemrengøring: Fjerner fastsiddende, overfladisk smuds.
 • Grundrengøring: Fjerner al smuds og evt. beskyttelseslag, fx i form af polish.
 • Påføring af polish: Etablerer en beskyttende overfladefilm.

Let rengøring

Støvsugning
Støvsugning er godt til at fjerne støv og mindre, løse smudspartikler. Støvsugere findes i et stort udvalg, der spænder over små husholdningsstøvsugere til industristøvsugere. Støvsugeren bør have hepafiltre.

Mopning
Hvis du mopper rigtigt og med en god moppe, er det en god metode både hygiejnisk og økonomisk. Du bør ikke bruge mop på ru eller ujævne overflader.

Der findes 3 typer af mopper:

 1. Moppe med anlægsflade af bomuldsgarn
 2. Moppe med anlægsflade af skumgummi/-nylon
 3. Moppe med anlægsflade, der oplades statisk

Den første er som regel imprægneret med støvbindende midler og kan evt. suppleres med et stykke gaze- eller papirstof, som også er imprægneret. Den sidste bruges kun sammen med imprægneret gaze- eller papirstof.

Mopperne fås i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm svarende til de baner, der rengøres, når moppen føres hen over gulvet.

Du kan få mopperne i forskellige bredder, fx 60, 90 eller 120 cm. Det svarer til de baner, du rengør, når moppen føres hen over gulvet. Mopningen skal helst ske i et bevægelsesmønster, så du ikke løfter moppen fra gulvet, og så støvet samler sig på og ved moppens forreste kant.

Du kan få selvkørende mopper i form af et eldrevet køretøj, der har mopper af bomuldsgarntypen monteret. De er effektive, men kan kun bruges på store, frie arealer.

Fugtig gulvvask
Fugtig gulvvask er vask med en hårdt opvredet klud eller hårdt presset moppe. Gulvkluden skal være så tør, at du ikke behøver tørre efter. Hvis du bruger vaske-/plejemiddel, skal du dosere mindre end ved vask, da snavset plejefilm kan ophobe sig på gulvoverfladen.

Mellemrengøring

Gulvvask – manuel
Gulvvask er traditionelt blevet gjort med gulvskrubbe og gulvklud. I dag findes der også svaber med bomuldsgarner eller svamp. Svaberen/svampen kan vrides eller presses i en anordning blot ved at trykke på et håndtag eller pedal. Derved undgår man at få hænderne i det snavsede vand og opnår bedre arbejdsstillinger.

Du opnår det bedste resultat ved at bruge separate beholdere til rent og snavset vaskevand. Brug fx det såkaldte "2-spande"-system med separate beholdere til rent og snavset vaskevand.

Afpas rengøringsmidlet efter behovet, og brug ikke stærkere rengøringsmidler end nødvendigt. Rengøringsmidler med en pH-værdi på ca. 7 er de mest skånsomme mod gulvene. Brug ikke stærkt basiske rengøringsmidler som kaliumhydroxid (kaustisk soda) og lign. De har en tendens til at mattere hærdeplastgulves overflade.

Gulvvask – maskinel
På større arealer kan du med fordel vaske gulvet maskinelt – evt. med selvkørende maskiner. Rengøringsmaskinerne har typisk en tank med vand og et doseringssystem for rengøringsmidlet og en eller flere skurebørster, der bearbejder gulvoverfladen. De bedste maskiner er udformet sådan, at de skurer og opsuger det snavsede vand i én operation.

Grundrengøring (opskuring)

Grundrengøring sker typisk med maskine på samme måde som maskinel gulvvask, men man bruger ofte stærkere rengøringsmidler.

Polishbehandling

Polishbehandling af hærdeplastgulve bruges stort set kun på polyuretangulve. Påfør polish i jævne, tynde lag efter fabrikantens anvisninger. Visse polishtyper skal poleres efter udlægning.

Elektrisk ledende belægninger

Du må ikke rengøre gulvbelægninger med elektrisk ledende egenskaber med rengørings- eller plejemidler, der hindrer eller ændrer afledningen fra gulvoverfladen.

Forventninger

Vores oplevelse af et produkt er i meget høj grad styret af de forventninger vi har til det.

Gulvbranchen har udarbejdet 2 forventningsfoldere for fugefrie gulvbelægninger. En for hærdeplastgulve og en for designgulve, som beskriver hvad du kan forvente dig og hvad du må acceptere af din nye gulvbelægning.

Loading...
Scroll til top af siden