Om fugefrie gulvbelægninger

Fugefrie gulve er belægninger, der lægges som mørtel eller i flydende form, og som efter hærdning giver en sammenhængende gulvflade.

Generelt om fugefrie gulvbelægninger

Fugefrie gulve er belægninger, der udlægges som mørtel eller i flydende form, og som efter hærdning giver en sammenhængende gulvflade. Fugefrie gulve behøver ikke andre fuger end dem, der er nødvendige for den underliggende konstruktion. Gulvtypen eller gulvets areal kan dog gøre, at du må lave samlinger i gulvbelægningen.

Mange produkter
Fugefrie gulve består af et meget bredt spektrum af produkter, og mange af produkterne fremstilles i adskillige varianter og tykkelser, ligesom der findes blandingsprodukter, fx beton/akryl og beton/asfalt.

Indhent information hos leverandøren
Det gør det svært at give generelle retningslinjer. Du bør derfor altid indhente information hos leverandøren, som kan give specifikke produktoplysninger, fx hvilken styrke, der kræves af underlaget (under hensyntagen til den forventede brugsbelastning) og modstandsevne over for kemikalier. Leverandøren kan også vejlede dig i, hvilke produkter der er mest velegnede til hvilke formål.

Da fugefrie gulve udlægges flydende eller som mørtel, afhænger kvaliteten af, hvor godt arbejdet er udført, og om leverandørens anvisninger er korrekte.

Ujævnheder
De tykkere fugefri belægninger kan til en vis grad fjerne ujævnheder i underlaget.

Egenskaber

Fugefrie gulvbelægninger skal kunne overholde specifikke krav til en række egenskaber. I tabellen kan du se i hvilke europæiske standarder egenskaberne er beskrevet.

Bestemmelse af modstandsevne mod slid DS/EN 13892-3
Bestemmelse af brugsmodstandsevne over for rullehjul DS/EN 13892-5

Deformationsprøvninger (slagfasthed) mod
lille/stor overflade

DS/EN ISO 6272 1-2
Modstandsevne over for alvorlige kemiske angreb DS/EN 13529
Bestemmelse af modstandsevnen mod cigaretskodning
og mod brændende cigaretter
DS/EN 1399

Klassifikation ved hjælp af data fra prøvning af
reaktion på brand

DS/EN 13501-1
Bestemmelse af hygrotermiske egenskaber DS/EN ISO 10456
Vurdering af tendens til elektrostatisk opladning
DS/EN 1815
Bestemmelse af den elektriske modstandsevne DS/EN 1081
Bestemmelse af vandgennemtrængelighed DS/EN 1062-3
Akustik - Målprocedurer og krav DS/EN ISO 10140 1-5
Bygningsakustik - Beregning af bygningers akustiske
egenskaber
DS/EN ISO 12354 1-4
Parametre til måling af dynamisk friktionskoefficient
på tørre gulvoverflader
DS/EN 13893

Supplerende egenskaber

Bestemmelse af bøjningsstyrke og trykbrudstyrke
Prøves i henhold til DS/EN 13892-2

Bestemmelse af bindingsstyrke
Prøves i henhold til DS/EN 13892-8

Bestemmelse af vanddamptransmission
Prøves i henhold til DS/EN 12086

Loading...
Scroll til top af siden