Indgangsmåtter

Indgangsmåtter beskytter gulvet mod slitage og tilsmudsning.

Fordele ved indgangsmåtter

Når man lægger gulv, vil man også skulle lægge dele af gulvet omkring indgangspartier som måtter.

Indgangsmåtter er vigtige i moderne bygninger, da de

 • mindsker omkostninger til vedligeholdelse.
 • hjælper med at holde bygningen i præsentabel stand hele dagen.
 • beskytter interiøret mod slitage og tilsmudsning.

Typer af måtter

Måtter findes i flere forskellige udgaver og materialer, fx gummi, metal og tekstiler. Man opnår den bedste effekt, hvis man bruger måtter, som kombinerer både en skrabe- og sugeffekt.

Når du planlægger et indgangsområde, skal du tage højde for en god og tilstrækkelig dimensionering af måttearealet. Produkterne skal kunne modstå den forventede mængde og type af trafik samt smuds-/fugtbelastning.

Måttezoner

Man kan opdele en bygnings indgangsområde i 3 zoner: • Zone 1: Skrabezonen
  Måtter, som ligger uden for bygningens indgang, er den første beskyttelse mod snavs fra sko. Her skrabes det grove snavs af skosålerne, inden man går ind i bygningen.

 • Zone 2: Absorptionszonen
  Når man går ind, kommer den anden beskyttelse, som fjerner fugt og finere snavspartikler fra skoene.

 • Zone 3: Cirkulationszoner
  Andre områder i bygningen påvirkes også af snavs og fugt, der kommer ind med skoene – fx receptionsområder, gange, passager til andre dele af bygningen, elevatorer og trappeudgange.

  På samme måde kan du lave smudsforebyggende måttearrangementer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der kommer smuds, som kan være svært at fjerne fra gulvet.

Dimensionering

Måttearrangementer bør være så store, at man kan gå mindst 4-6 skridt på dem. Det vil skåne de egentlige gulvbelægninger for den værste tilsmudsning, så behovet for rengøring nedsættes, slitagen bliver mindre, og levetiden på gulvene forøges.

Systemet kan opbygges af flere individuelle måtter, men man kan også opnå gode resultater med effektive måttesystemer, som kombinerer skrabeeffekt/-riste og fugt-/smudsmåtter.

Drift og vedligehold

Det er vigtigt at sørge for drift og vedligehold af måtterne i forhold til den belastning, der er på stedet. Det sikrer, at måtterne bevarer deres funktion og udseende.

Loading...
Scroll til top af siden