Om Gulvfakta

Gulvfakta er udarbejdet i tæt samarbejde med Gulvbranchens leverandør- og entreprenørmedlemmer.

Formål og brug af Gulvfakta

Spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål om eller kommentarer til indholdet af Gulvfakta, kan du skrive til Gulvbranchen på info@gulvbranchen.dk eller ringe på 72 16 00 00.

Gulvfaktas formål
På Gulvfakta får du gode råd og anvisninger til valg af gulvbelægning og konstruktioner i både nybyggeri og ved renovering.

Det almene tekniske fælleseje
Gulvfakta er en del af det almene tekniske fælleseje.

Ajourføring

Den naturlige produktudvikling og nye eller ændrede arbejdsmetoder nødvendiggør en løbende ajourføring. Ajourføringerne forestås af Gulvbranchens sekretariat i samarbejde med Gulvbranchens fagtekniske udvalg. Seneste ajourføringsdato er anført i hvert enkelt afsnit.

Fagtekniske udvalg

De fagtekniske udvalg arbejder med hver deres specifikke områder. Udvalgene arbejder også sammen og på tværs når det fx gælder specialgulve, tekniske egenskaber og kvalitetssikring mv. 

Udvalgene består hver af 6-8 medlemmer og er sammensat af både entreprenører og leverandører. GVK-udvalget er sammensat lidt anderledes med et kontroludvalg bestående af 3 eksterne eksperter og et entreprenørmedlem og et leverandørmedlem. 

De 6 udvalg:

Fagteknisk udvalg for elastiske gulvbelægninger
Arbejder med linoleum, vinyl- og PVC-frie banevare, kork og gummi. Derudover arbejder udvalget tæt sammen med GVK-udvalget om vinylbelægninger til både gulve og vægge i vådrum. 

Fagteknisk udvalg for fugefrie gulvbelægninger
Arbejder med hærdeplastbelægninger til indendørs brug som fx epoxy, polyuretan og acryl, men arbejder også med udendørsbelægninger samt cement- og asfaltbaserede gulve. 

Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger
Arbejder med alle former for tekstile gulvbelægninger, som i daglig tale blot kaldes tæpper.

Fagteknisk udvalg for træ- og laminatgulve samt overfladebehandlinger
Arbejder både med træ- og laminatgulve. Trægulve er et bredt område med mange typer, sorter og lægningsmetoder. Udvalget har også ansvaret for indholdet om overfladebehandlinger. 

Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser
Arbejder med lime til både gulvbelægninger og vægbeklædninger i våd- og renrum mv. Derudover arbejde udvalget også med de spartellag mellem det bærende undergulv og gulvbelægningen. 

GVK-udvalget
GVK er en forkortelse af Gulvbranchens Vådrumskontrol. Udvalget arbejder udelukkende med afsnittet Vådrum.

Ophavsret

Ophavsret til tekst og billeder tilhører Gulvbranchen. Hvis du gengiver tekstudsnit, illustrationer eller billeder, skal du derfor huske at angive kilde.

Gulvfaktas målgruppe

Gulvfaktas primære målgruppe er branchens kunder og samarbejdspartnere – dvs.

  • Arkitekter
  • Ingeniører
  • Bygherrerådgivere
  • Personer, som vedligeholder og renoverer gulve
  • Leverandører og entreprenører

Gulvfakta indgår i undervisningen ved grund- og videregående håndværks- og byggeuddannelser.

Loading...
Scroll til top af siden