Aftalegrundlag

Det er vigtigt, at der findes et entydigt og præcist arbejds- og aftalegrundlag, når gulve og trapper skal renoveres.

Derfor er et aftalegrundlag vigtigt

For både bygherre og entreprenør er det vigtigt, at der findes et entydigt og præcist arbejds- og aftalegrundlag, når gulve og trapper skal renoveres. Projektet skal entydigt og klart angive omfang og indhold af de ydelser, der indgår i aftalen.

Ved trapperenovering er det fx vigtigt for tilbudsgiver at vide, om trappen må spærres for anden færdsel under renoveringen.

Retsinformationsbestemmelse

Tilbudsgiver kan betragte udbuddets oplysninger som korrekte. AB 18 § 4 stk. 2 fastlægger disse krav til bygherrens udbud:

”Der bydes på grundlag af de oplysninger, som er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets detaljeringsgrad og kravene til entreprenørprojektering skal det være udformet således, at der er klarhed over ydelser og vilkår.”

Loading...
Scroll til top af siden