Fastlæg krav

Fastlæg altid planhedskravet sammen med gulvbelægningsleverandøren og ud fra en vurdering af, hvad gulvet skal bruges til i fremtiden. Kravene bør ikke være strengere end højst nødvendigt, da krav om små tolerancer på planhed og vandrethed kan være meget dyre at opnå i praksis i en renoveringssituation.

Gamle bræddegulve

Gamle bræddegulve ligger ofte på træbjælkelag med slappe/hængende bjælker, og bjælkelaget kan være blevet vindskævt pga. sætninger i bygningens bærende konstruktioner. Her vil du normalt ikke kunne opnå en planhedstolerance efter gulvbelægningsleverandørens anvisninger. Mål og registrer overfladen, og fastlæg kravet efter gulvets fremtidige brug.

Krav til koter ved tilslutning til elevatorer og trapper samt brand- og lyddøre kan afgøre, hvilken planhed og vandrethed du kan opnå på et oprettet gulv.

Trapper af træ

Sætninger i hovedskillevægge og trappevægge kan have gjort reposerne så skæve, at der er grænser for, hvor vandrette og plane de kan blive efter opretning. Det ses især ved hovedreposer, hvor muligheden for opretning er lille pga. gulvets tilslutning til trappeløb og entrédøre.

Læs mere

Læs mere om planhed

Læs mere om afretning og spartling 

Loading...
Scroll til top af siden