Stabile underlag

Betongulve

Gamle undergulve af beton og lign. skal være intakte, og overfladen må ikke have større revner. Hvis betongulvet er afrettet med betonslidlag, flydemørtel eller spartelmasse, må der ikke være vedhæftningsbrud mellem afretningslaget og betongulvet.

Trapper af beton

Trapper af beton udgør som regel et stabilt underlag for nye belægninger. Kanter på trin og reposer skal være rette og uden skår. Evt. afretningslag på trin og reposer skal ligge fast til underlaget.

Gulve af brædder eller plader

Gulve af gulvbrædder eller træbaserede plader på bjælkelag eller strøkonstruktioner skal være udført med samlinger med fer og not eller evt. løse sløjfer.

Materialetykkelsen skal være afstemt efter gulvets understøtningsafstand, dvs. afstanden mellem bjælker eller strøer.  Gulvbrædder eller gulvplader skal sidde forsvarligt fast til understøtningerne med søm eller skruer.

Stødsamlinger i bræddegulve og tværsamlinger i pladegulve skal være understøttet af bjælker eller strøer. For pladegulve skal pladekanter langs vægge og lign. være understøttet. I ældre etageejendomme er bræddegulve i køkkener og entreer ofte slidt ned, og de kan derfor ikke umiddelbart bruges som undergulve for nye gulvbelægninger.

Flytning af skillevægge, omlægning af el og vand betyder også, at der ofte er mange opskæringer i disse gulve. Du kan derfor med fordel fjerne dem helt og erstatte dem med nye undergulve af fx spån- eller krydsfinerplader, som du lægger på et nyt, oprettet underlag.

Trapper af træ

Trin og stødtrin i trapper af træ skal sidde fast og være uden knirkelyde, når man bruger trappen. Trappens forvange skal være i fast forbindelse med hovedstykket, og bagvangen skal være fastholdt forsvarligt til væggen.

Gulve på reposer skal være stabile. Gulvbrædder på trappereposer kan være slidt så meget, at du er nødt til at skifte hele gulvet.

Loading...
Scroll til top af siden