Tørre underlag

Før du lægger gulv, skal underlaget være så tørt, at gulvbelægningen kan lægges på uden problemer.

Byggefugt

For at begrænse opfugtning af gulvkonstruktionerne er det vigtigt at holde kældre, trappeopgange og lign. lukkede og tørre helt fra begyndelsen af renoveringen. Andet arbejde, som kan give fugt i rummet, fx murerarbejde og malerarbejde, skal gøres så tidligt i renoveringsforløbet, at fugten ikke sinker gulvarbejdet.

For byggefugt ved renovering gælder de samme retningslinjer som for nybyggeri. Læs mere om byggefugt

Indtrængende fugt

For at undgå, at der trænger grundfugt ind, bør du finde fugtkilderne og lave en effektiv fugtspærre.

Diffusionsåbne materialer, fx klinker eller tekstile belægninger uden gummibagside kan normalt lægges på kældergulve og terrændæk af beton. Hvis du skal lægge trægulve eller diffusionstætte belægninger, fx vinyl eller linoleum, skal du sikre, at der ikke er opstigende grundfugt.

Tjek, om fugtspærren virker
Selv hvis der står, at der er en fugtspærre, bør du altid måle for fugt, inden du lægger gulvet, for at sikre, at fugtspærren også fungerer.

Hvis ligevægtsfugtindholdet i gamle betongulve er over ca. 65 % RF, bør du altid etablere en effektiv fugtspærre af fx støbeasfalt, epoxy eller lignende, inden du lægger gulvet.

Etageadskillelser over kældre
Etageadskillelser over kældre kan være belastet af fugt, som trænger ind fra fugtige kælderydervægge eller skyldes permanent høj luftfugtighed i kælderetagen. Hvis luftfugtigheden ikke bringes ned ved opvarmning og udluftning, kan træbjælkelag have et fugtindhold på over 20 %.

Risici ved fugt
Ud over fare for svampeangreb kan det høje fugtindhold gøre, at gulvbrædderne vil få tværkrumninger – også kaldet vaskebræteffekt. Fugtskadede bræddegulve, der afrettes ved afslibning eller spartling, kan inden for kort tid igen få skader, fx vaskebræteffekt, hvis ikke du fjerner fugtkilderne, før du begynder på gulvarbejdet.

Trægulve på strøer på terrændæk
Fugtproblemer i trægulve på strøer på terrændæk viser sig ofte ved, at gulvet har vaskebræteffekt. Det skyldes ofte manglende fugtspærre eller forkert placering af fugtspærren, som skal ligge på oversiden af betonpladen.

Når du renoverer ældre uisolerede terrændæk, bør du højst lægge 75 mm isolering over fugtspærren for at forhindre kondensdannelse på oversiden af fugtspærren. Hvis soklen ikke er isoleret, dvs. hvis den er udført med fx letklinkeblokke, må isoleringslaget højst være 50 mm tykt på de yderste 1-1,5 m mod ydervæggen.

Utætte rørinstallationer under trægulvet vil give de samme problemer.

Ældre huse
I huse og mindre byejendomme fra første halvdel af 1900-tallet, kan der i stueetagen være brugt en uisoleret bjælkelagskonstruktion over jordgulv. Ofte er der ingen adgang til hulrummet mellem bjælkelag og jord, og du kan derfor kun undersøge konstruktionen ved at fjerne en del af gulvet.

Trapper og reposer af træ kan være helt eller delvis nedbrudt af fugt.

Læs mere

Læs mere om fugt og gulve 

Loading...
Scroll til top af siden