Om renovering af gulve

Området ’Renovering’ indeholder

  • Viden om, hvilke krav der stilles til gulv- og trappeunderlag ved renovering
  • Overblik over risikomomenter, du skal tage hensyn til
  • Vejledning til hjælp ved planlægning, projektering og udførelse af gulv- og trapperenovering
  • Eksempler på afretningsmetoder og beskrivelsespositioner, som kan ensrette udbuds- og aftalegrundlag i renoveringssager

Området indeholder ikke

  • Belægning, materialer og udførelse
    Selve gulvbelægningen, materialerne og arbejdets udførelse er ikke beskrevet her, men andre steder på Gulvfakta.dk.

  • Renovering af trægulve
    Renovering af trægulve ved afslibning eller afhøvling, hvor den gamle overfladebehandling (slidflade) fjernes og erstattes med en ny, er ikke beskrevet her, men under Overfladebehandling og trægulve 

Eksempel på gulvopbygning.

Loading...
Scroll til top af siden