Bræddegulve

Nogle gamle bræddegulve får en gulvbelægning, fx linoleum, vinyl eller gummi, mens andre afslibes og overfladebehandles.

Om renovering af bræddegulve

Når man renoverer gamle byejendomme, er der tradition for, at gamle bræddegulve i entré og køkken får en gulvbelægning, fx linoleum, vinyl, gummi eller polyolefin, mens trægulve i stuer og værelser afslibes og overfladebehandles.

Nedenfor beskrives kun bræddegulve, som bruges til undergulv for en gulvbelægning.

Læs om afslibning og overfladebehandling af trægulve 

Spartling og
pålægning af
træfiberplader

Spartling på
armeringsnet

Spartling med
fiberspartelmasse

Spån-, OSB-,
træfiber-, MDF- eller
krydsfinerplader
fastgjort til gulvet

Spån-, OSB-, krydsfiner,
MDF- eller gipsplader
lagt som svømmende
gulv

Gu-1

Gu-2

Gu-3

Gu-4

Gu-5

                                                                           Ny gulvbelægning

Træfiberplader

Spartelmasse

Fiberspartelmasse

Træbaserede plader

Træ- eller gips-
baserede plader

Spartelmasse

Netarmering

Mellemlag

Glidelag

Primer

Primer/lim

Primer

Evt. afretning

Evt. afretning

                                                                      Undergulv af gulvbrædder

Anvendelige afretningsmetoder på bræddegulv.

Forudsætninger

  • Bræddegulvet skal være bæredygtigt, plant og tørt.
  • Bjælkelag og strøkonstruktioner: Gulvbrædderne skal være godt fastholdt til underlaget, og fer og not-samling skal være intakt.
  • Svømmende gulve: Gulvfladen skal være sammenhængende, dvs. brædderne skal være indbyrdes sammenholdt ved hjælp af bøjler eller ved sammenlimning i fer og not.
  • Gulve, der spartles, skal være fri for spild af olie, fedt, voks og lignende urenheder.
  • Lak- eller malebehandling på gulvoverfladen skal sidde fast.
  • Bræddegulve på terrændæk, kælderdæk mv., hvor der kan være fugtopstigning eller høj relativ luftfugtighed, skal være effektivt beskyttet mod fugt.

Fiberspartelmasse og spartelmasse på armeringsnet

På stabile bræddegulve kan du bruge fiberspartelmasse eller spartelmasse på netarmering uden efterfølgende at afdække med træfiberplader. Du bør dog kun bruge metoderne Gu-2 og Gu-3 på trægulve, som ikke påvirkes af fugt nedefra, fx fra vaskekældre eller lignende rum.

Gulvbrædderne skal ligge fast, og fugtindholdet skal være på 8-10 %. I tynde gulvbelægninger må du regne med aftegninger af ujævne gulvbrædder.

Bræddegulve med stort slid

Du kan oprette og forstærke slidte bræddegulve med spån-, krydsfiner- eller MDF-plader, som du lægger på et lag gulvpap, limer i fer og not og skruer fast til bræddegulvet, metode Gu-4. Afhængig af den valgte pladetykkelse og/eller gulvets planhed kan du være nødt til at spartle bræddegulvet, før du lægger pladerne.

Du kan også renovere slidte bræddegulve ved at lægge et svømmende undergulv af træ- eller gipsbaserede plader oven på det nuværende gulv. Læg det svømmende gulv på et glidelag af pap eller lignende, metode Gu-5. Afhængig af den valgte pladetykkelse og gulvets planhed kan du være nødt til at spartle bræddegulvet, før du lægger pladerne.

Hængende bjælker

Hængende bjælker i etageadskillelser af træ afgør ofte, hvor god en planhed du opnår på den færdige gulvoverflade. Gamle træbjælkelag kan fx være dimensioneret med en maksimal nedbøjning på 1/500 del af bjælkernes spændvidde. En bjælke med maksimal nedbøjning vil fx over et spænd på 4 m hænge 8-10 mm.

Med denne afvigelse på vandretheden kan du med de omtalte opretningsmetoder ikke opnå en planhedstolerance mindre end ± 4 mm på 2 m. Hvis du vil opnå bedre planhed og vandrethed, må du oprette det gamle bræddegulv med lette afretningsmaterialer, fx hørfibre eller perlite som underlag for et nyt svømmende gulv af træ- eller gipsbaserede plader.

Du kan også udskifte det gamle bræddegulv med et nyt gulv af brædder eller træbaserede plader, som du lægger på et nyt oprettet underlag på de gamle bjælker.

Pladesamlinger

Hvis du bruger afretningsmetoderne Gu-1, Gu-4 og Gu-5, må du regne med, at pladesamlingerne kan ses svagt gennem gulvbelægningen. Det gælder især for ensfarvede og tynde belægninger, hvor pladesamlinger fx kan ses ved lysindfald fra vinduer og døre eller ved strejflys. 

Loading...
Scroll til top af siden