Undergulve af støbeasfalt

Støbeasfalt bruges som gulvbelægning i fx fabrikslokaler og på skoler, kontorer, kaserner og lign.

Om gulvene

Støbeasfalt bruges som gulvbelægning i fx fabrikslokaler og på skoler, kontorer, kaserner og lign. Asfaltgulve har ofte en karakteristisk sort- eller rødbrun farve, men findes også i andre farver. Støbeasfalt bruges også som undergulv for både trægulve og halvhårde gulvbelægninger som linoleum, vinyl og gummi.

Du kan slibe og overfladebehandle gulvbelægninger af støbeasfalt med særligt fremstillede behandlingsmidler (maling), som fås i flere forskellige farver. Før du går i gang, skal du brænde evt. revner sammen og forny beskadigede områder.

Afret gamle undergulve af støbeasfalt ved at spartle eller lægge træ- eller gipsbaserede plader udlagt som svømmende undergulv på et glidelag af pap eller lign. Afhængig af det gamle undergulvs planhed kan du være nødt til at prime og spartle, før du lægger pladerne.

Mere info om gulvbelægning af støbeasfalt
Spørg din leverandører af asfaltgulve, hvis du vil vide mere om afslibning og overfladebehandling af gamle asfaltgulve (metode Gu-21).

Renovering af
asfaltgulv

Afretning med 
spartelmasse

Afretning med 
spartelmasse på
netarmering

Afretning med træ-
eller gipsbaserede
plader på glidelag

Gu-21

Gu-22

Gu-23

Gu-24

Renoveret asfaltgulv

Ny gulvbelægning

Overfladebehandling

Spartelmasse

Spartelmasse

Træ- eller
gipsbaserede plader

Afslibning

Netarmering

Glidelag

Evt. sammensmeltning
af overfladerevner

Primer

Primer/lim

Evt. afretning

Undergulv af terrazzo, magnesit, klinker, naturskifer eller lign.

Anvendelige afretningsmetoder på gulve og undergulve af støbeasfalt.

Forudsætninger

  • Undergulvet skal være bæredygtigt, plant og tørt.
  • Overflader som primes og spartles, skal være frie for spild af olie, fedt, voks og lign. urenheder.
  • Reparer huller, revner og svage områder i asfaltlaget, før du begynder at spartle.
  • Lim revner i asfaltgulve sammen med en særlig epoxytype, eller smelt dem sammen ved hjælp af varme. Hvis der er fine revner i et mindre omfang, kan du evt. forstærke spartellaget med armeringsnet eller lign., som klæbes til asfaltgulvet, før du begynder at spartle.
  • Udskift svage områder med ny asfalt, som du uden problemer kan smelte sammen med den gamle asfalt.
  • Ved håndspartling over større arealer skal underlaget have en tolerance på højest ± 3 mm på et 2 m retholt. 

Særlige forhold

Gamle asfaltgulve og undergulve af støbeasfalt kan være lagt på et trinlyddæmpende materiale af træuldbetonplader og isoleringsmåtter. Efter mange års belastning af gulvet kan de trinlyddæmpende lag være sunket sammen, så asfaltlaget bliver ustabilt, og du må udskifte eller reparere dele af det.

Asfaltlag har svært ved at optage de forskydninger, der opstår, når spartelmassen hærder. Brug derfor altid spændingsfattige spartelmasser i lagtykkelser på ca. 2 mm.

Loading...
Scroll til top af siden