Vedligeholdelse

Valget af rengørings- og plejemidler har stor indflydelse på gulvets ESD-egenskaber.

Rengørings- og plejemidler

ESD-gulve skal som alle andre gulve vedligeholdes. Valget af rengørings- og plejemidler har stor indflydelse på gulvets ESD-egenskaber. Udlever derfor gulvfabrikantens anvisninger til brugeren.

Forkert brug af rengørings- og plejemidler

Det er ikke altid forudsigeligt, hvad der sker, hvis man bruger forkerte rengørings- og plejemidler. Typisk ses store udsving i modstand til jord, nogle gange nærmest fuld isolation, og der er også risiko for kraftig personopladning, når man færdes på gulvet.

Har man brugt forkerte rengørings- og plejemidler, er der oftest ikke anden vej end en fuldstændig kemisk og/eller mekanisk afrensning af gulvet og en efterfølgende behandling med de rette plejemidler.

Forhold, der kan forstyrre eller forringe de elektriske egenskaber

  • Manglende eller forkert udført jordforbindelse
  • Forkert målemetode i forhold til anvendt standard
  • Forkert lim eller primer
  • Lækstrømme fra maskiner eller udstyr, der ikke er korrekt jordet
  • Isolation på overflade
  • Forkert rengøring eller vedligehold
  • Uegnet eller defekt fodtøj
  • Uegnede eller defekte hjul

Loading...
Scroll til top af siden