Kliniske miljøer

Gulve i kliniske miljøer udføres efter stort set de samme retningslinjer som for vådrum.

Kliniske miljøer

Man udfører gulve og vægge i kliniske miljøer efter stort set de samme retningslinjer som for vådrum. Der vil ofte være behov for vandtætte gulve med fald mod afløb.

Brugen afgør belægningen
Gulvbelægninger i disse miljøer vælges ud fra rummets specifikke brug, især påvirkningen af syrer, baser, organiske opløsningsmidler og termiske belastninger mv. 

Med så specifikke krav bør bygherre og gulvbelægningsleverandør projektere gulvbelægningen nøje sammen.

Underlagets type og beskaffenhed er vigtigt for et godt resultat, ligesom monteringen af gulvbelægningen skal ske efter gulvbelægningsleverandørens anbefalinger.

Standarder
I laboratoriemiljøer stilles der ofte krav om, at gulvene skal kunne tåle kemikalier som syrer, baser og organiske opløsningsmidler. Gulvbelægningsleverandøren har normalt udført kemikaliresistenstests efter standarden DS/EN ISO 26987, Elastiske gulvbelægninger – Bestemmelse af pletter og modstandsevne over for kemikalier.

Stilles der krav til vand- og lufttæthed bør gulvbelægningen være GVK-godkendt, og arbejdet bør udføres af vådrumscertificerede montører med tilslutning til GVK – Gulvbranchen Vådrumskontrol.

Læs mere
Bygningsstyrelsen har udgivet et erfaringsbaseret notat om laboratorieerfaringer, Overflader i laboratorier, november 2014.

GMO-laboratorier

GMO (Genetisk Modificerede Organismer)-laboratorier er en særlig type laboratorier, hvor man arbejder med planter, dyr, mikroorganismer, cellekulturer og virus. Herved opstår nye sammensætninger af genetisk materiale, som ikke opstår på naturlig måde.

4 klasser af laboratorier
GMO-laboratorier klassificeres i 4 klasser. I GMO 1-laboratorier må der kun foretages arbejde af laveste risiko, og fra klasse 2, 3 og 4 er der stigende krav til indretning og sikkerhedsforanstaltninger.

Ved GMO 2 og derover skal gulvbelægningen udføres med hulkehl. Det kan dog anbefales i alle kategorier, da man derved opnår en større fleksibilitet i forhold til fremtidig brug af laboratoriet.

Krav
Se de overordnede krav til GMO-laboratorier i Bekendtgørelse nr. 910 om genteknologi og arbejdsmiljø.

Gulvbelægning/GMO-klasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4
Linolium Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan ikke bruges.  Kan ikke bruges.
Vinyl-banevarer Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning.
Vinylfliser (monogene) Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning.
Vinylfliser (LVT) Kan ikke bruges. Kan ikke bruges.  Kan ikke bruges.   Kan ikke bruges.  
PVC-fri banevarer Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling og svejsning.
Epoxy Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling.
Polyuretan Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Kræver korrekt overfladebehandling.
Gummi Kan bruges. Nogle typer kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Nogle typer kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Nogle typer kræver korrekt overfladebehandling. Kan bruges. Nogle typer kræver korrekt overfladebehandling.
Trægulve Kan ikke bruges. Kan ikke bruges. Kan ikke bruges. Kan ikke bruges.
Fliser Kan ikke bruges. Kan ikke bruges. Kan ikke bruges. Kan ikke bruges.

Skema over anvendelige gulvbelægninger i GMO-laboratorier, der ikke er kategoriseret som vådrum.

Læs mere

Loading...
Scroll til top af siden