Magnesitgulve

Bindemidlet i magnesit er magnesiacement, der ved tilsætning af en klormagniumopløsning (vand og salt) hærder ved kontakt med luft.

Om magnesitgulve

I magnesitgulve blandes magnesiacementen med forskellige organiske og uorganiske fyldstoffer og farvestoffer. Ved at variere sammensætningen af fyldstofferne kan man give magnesitten forskellige egenskaber.

Udlægning

Magnesit til gulvbrug udlægges i våd tilstand i ca. 20 mm tykkelse. Du kan gå på gulvet efter ca. 4-5 døgn, men det opnår først sin blivende styrke efter ca. 14 døgn – afhængig af temperatur og luftfugtighed på arbejdsstedet.

Gulvet udskiller en del vand, mens det hærder. Det bør derfor ikke tildækkes, og lokalet bør ventileres. Vær sikker på, at der ikke opstår træk, da det kan medføre en uens udtørring, som vil føre til skader på gulvet. Efter afhærdning er overfladen ret ru og struktureret og har ofte brug for en mekanisk efterbearbejdning. Før du tager gulvet i brug, skal du efterbehandle overfladen. Til dette bruges typisk en linolieblanding.

I våd tilstand er magnesitblandingen meget reaktiv, og det kan medføre tæring af jern, f.eks. vandrør. Kontroller derfor, at der er en intakt isolering mellem magnesitten og evt. metaldele.

Gulvets egenskaber

Magnesitgulve er hårde at gå på, men ikke så kolde som betongulve. Gulvet har god skridsikkerhed, selv i våd tilstand. Materialet er skørt og kan derfor ikke tåle slag eller anden overlast.

Beskadiges et magnesitgulv, kan man foretage en reparation, men den vil altid kunne ses. Overlad arbejdet til en fagmand. Mindre skader/revner kan evt. repareres med en egnet fugemasse.

Udtørring

Hvis magnesitten udtørrer, støver den. Magnesitgulve kræver derfor løbende vedligeholdelse. Det gør du ved at vaske gulvet i vand tilsat sæbespåner og herefter efterbehandle med en linolieblanding. Som daglig rengøring er støvsugning kombineret med leglighedsvis afvaskning som regel nok.

Loading...
Scroll til top af siden