Gulvløsninger

Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken form for akustik du gerne vil påvirke, inden du begynder at tale om forskellige metoder til at forbedre en bygningsdels akustisk.

Om gulvløsninger

Akustik er et komplekst område, og derfor bør du altid få hjælp fra en akustikker. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilken form for akustik du gerne vil påvirke, inden du begynder at tale om forskellige metoder til at forbedre en bygningsdels akustisk.

Husk, at decibelskalaen er en logaritmisk skala. Det betyder, at 1 + 1 ≠ 2. Har man i et rum fx 2 identiske støjkilder (fx kopimaskiner), der begge har et lydniveau på 62 dB, vil det samlede lydniveau blive 65 dB.

Forbedret luftlydsisolation

Gulvmaterialer kan indirekte formindske luftlydstransmissionen mellem 2 lokaler. Det sker ved, at materialerne absorberer lyden i det rum, hvor den generes – det kaldes lydabsorpti­onskoefficienten.

Åben struktur absorberer bedre end lukket
Materialer med en åben, diffus struktur (fx linoleum, vinyl, polyolefine, kork, gummi og tæpper) har typisk en højere lydabsorptionskoefficient end mate­rialer med en lukket og glat struktur (fx terrazzo, betonslidlag og klinker på støbte dæk). Derfor vil tekstile belægninger med meget luv have en større lydabsorp­tionskoefficient end hårde og glatte belægninger.

Horisontal lydluft­isolation
Hvis der tales om horisontal lydluft­isolation, er det opbygningen af de lodrette flader (væggene), der er vigtige. Indflydelsen fra gulvet vil være minimal.

Forbedret trinlydsisolation

Hvis du vil forbedre trinlydsdæmpning, skal du fokusere på den lodrette lydtransmission mellem etagerne. Denne type at støj/lyd stammer fra en mekanisk kilde og overføres via bygningsdele. Du kan stoppe lyden ved at afbryde den bygningsdel, der overfører lyden.

Tunge vs. lette materialer
Tunge materialer bremser lyden bedre end lette. Især undergulvenes masse har betydning for trinlydsisolationen.

I mange byggerier afrettes etageadskillelsen med et tyndpuds­lag udlagt som et svømmende (selvbærende) gulv på en glidefo­lie. Med denne metode får du ofte et godt plant undergulv, hvorpå der kan lægges de fleste typer af gulvbelægning. Lægger du under glidefolien en lyddæmpende måtte – dvs. en blød måtte med en stor lydabsorptionskoefficient – får du en konstruktion, der har en trinlydsdæmpning på 46-53 dB.

Reduktion af efterklangstiden

Efterklangstid er et udtryk for, hvor hurtigt lydtrykniveauet i et rum falder med tiden. For at reducere efterklangstiden skal man øge rummets evne til at absorbere lyden.

Lydabsorptionskoefficienten α afhænger af de materialer, der er indbygget i rummet, og af deres mængde, og man taler om den ækvivalente lydabsorptionskoefficient. Har et materiale en a-værdi på 0,25 på 20 m², vil rummet have en ækvivalent lydabsorptionskoefficient på 5. Det samme kunne man have opnået med et areal på 10 m² og et andet materialevalg med en a-værdi på 0,5.

Bløde tekstile belægninger med høj luv har en højere værdi end glatte og hårde belægninger som fx gulvklinker.

Best practice

Du opnår den største totale dæmpning med et svømmende undergulv i beton eller lignende tungt materiale udlagt på en lydab­sorberende måtte med en fuldklæbet tekstil belægning. Undergulvet afsluttes mod lodrette flader med en kantafgrænsning af lydabsorberende materiale.


Oversigt over forskellige værdier for trinlydsdæmpning.


Undergulvet giver en god trinlydsdæmpning mod underliggende lokaler. Afbrydelsen mod de lodrette afgrænsninger dæmper flangetransmit­teret lyd, og det tunge undergulv vil dæmpe trommelyden. En tekstil gulvbelægning mindsker efterklangstiden.

Disse forhold skal være på plads, for at du får det optimale ud af konstruktionen:

  • Den lydabsorberende måtte skal være så trykfast, at den ikke deformeres. Falder den sammen, vil dens effekt mindskes eller forsvinde.
  • Kantafslutningerne skal udføres korrekt – ellers kan der opstå lydbroer.
  • Følg leverandørernes anvisninger nøje.


Forventelige trinlydsdæmpningsværdier

Produktgruppe Forventelig trinlydsdæmpning
Elastiske belægninger  
Gummi med standardbagside (2,0 mm) 5-6 dB
Gummi med standardbagside (2,0 - 3,0 mm) 6-10 dB
Gummi med standardbagside (3,0 - 4,0 mm) 8-10 dB
Gummi med standardbagside (> 4,0 mm) Op til 15 dB
Gummi med akustikbagside 18-20 dB
Linoleum med standardbagside (2,5 mm) 4-6 dB
Linoleum med standardbagside (3,2 mm) 6-9 dB
Linoleum med akustikbagside 14 dB
Homogene vinyler (2,0 mm) 2-4 dB
Homogene vinyler med akustikbagside 15 dB
Tekstile belægninger  
Tæppefliser 12-30 dB
Tæppe - banevarer 16-35 dB
Fugefri belægninger  
Polyuretaner 3-4 dB
Epoxyer 2-3 dB
Polyuretaner på akustikunderlag 12-20 dB
Konstruktioner Forventeligt trinlydsniveau
Træbjælkelag med lerindskud og pudset loft.
Tyndpuds 25-30 mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag
50-53 dB
Insitustøbt betondæk 180 mm med loft.
Tyndpuds 25-30 mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag
43-46 dB
Huldæk med loft 220 mm. Tyndpuds 25-30
mm udlagt på trinlydsdæmpende underlag
46-48 dB
Huldæk 320 mm. Tyndpuds 25-30 mm udlagt
på trinlydsdæmpende underlag
44-46 dB
Strøgulv på bløde brikker udlagt på betonhuldæk (185-220 mm) 56-58 dB
Strøgulv på bløde brikker udlagt på letklinkebeton (180 mm) 56-58 dB
Strøgulve på hårde brikker udlagt på massivt
betondæk (90-120 mm)
65-67 dB
Strøgulve på bløde brikker udlagt på massivt
betondæk (90-140 mm)
58-63 dB
Strøgulve på hårde brikker udlagt på et hulstensdæk 70 dB
Strøgulve på bløde brikker udlagt på et hulstensdæk 63 dB
Kork udlagt på hulstensdæk afrettet med beton 70 dB
Linoleum udlagt på hulstensdæk afrettet med beton 80 dB

Oversigt over forventelige trinlydsdæmp­ningsværdier. Værdierne er vejledende og kan ikke adderes. Oplysningerne er baseret på leverandøroplysninger. 

{{table.expanded ? 'Vis mindre tabel' : 'Vis mere tabel'}}
Loading...
Scroll til top af siden