Gulvvarme indbygget i bærende gulv

Ved gulvvarme i bærende gulv er varmeslangerne indbygget i et blændgulv, der er lagt oven på eller mellem bjælkerne.

Om gulvvarme i bærende gulv
Varmeslangerne er indbygget i et blændgulv, der er lagt oven på eller mellem bjælkerne. Ligger de oven på bjælkerne, giver det en større indbygningshøjde, men en meget enklere konstruktion. Ved renoveringsopgaver kan indbygning mellem bjælkerne ofte være den eneste mulighed.

Eksempler på gulvvarme indbygget et bærende gulv


Principskitse af gulvvarme udlagt i blændgulv på bjælkelag, kilde: Uponor.Gulvvarme i blændgulv på bjælkelag.

Husk ved gulvvarme på bjælkelag

  • At bjælkelaget (strøerne) har den ønskede planhed.
  • At der er plads til, at du kan vende varmeslangerne ved væggene uden at svække gulvet.
  • At afstanden mellem bjælkerne/strøerne højst må være 60 cm (målt fra center til center). Er afstanden større end 60 cm, skal du lægge hjælpestrøer mellem bjælkerne.
  • At nogle typer gulvbelægning kræver mindre afstand mellem strøerne. Fx er maks. afstand mellem strøerne for klinker på spånplade 30 cm.
  • Overhold Bygningsreglementets krav om varmetab (isolering) – også ved renoveringsopgaver. Gulvvarme betragtes som en ny bygningsdel og skal overholde gældende regler.


Principskitse af gulvvarme udlagt i blændgulv mellem bjælker, kilde: Uponor.

Gulvvarme i blændgulv mellem strøer med parket, kilde: Bolius.

Husk ved gulvvarme mellem bjælker eller strøer

  • At afstanden mellem hjælpestrøerne maks. må være 60 cm (målt center til center).
  • At finde en løsning på, hvordan du fører vandslangerne forbi bjælkerne. Undgå udskæring i bjælkerne, da det svækker bjælkerne.
  • At nogle typer gulvbelægning kræver mindre afstand mellem strøerne. Fx er maks. afstand mellem strøerne for klinker på spånplade 30 cm.

Overhold Bygningsreglementets krav om varmetab (isolering) også ved renoveringsopgaver. Gulvvarme betragtes som en ny bygningsdel og skal overholde gældende regler.

Loading...
Scroll til top af siden