Om gulvvarme

Gulvvarmen kan laves som vandbårne systemer, dvs. med varmt vand som varmekilde, eller som elektrisk gulvvarme.

Hvorfor gulvvarme?

Gulvvarme giver i manges øjne en bedre komfort end traditionel rumopvarmning, fordi gulvet bliver lunt at gå på. Gulvvarmen kan laves som vandbårne systemer, dvs. med varmt vand som varmekilde, eller som elektrisk gulvvarme.

Overfladetemperatur og gulvbelægning

Fælles for alle typer af gulvvarmesystemer er, at overfladetemperaturen skal afpasses efter gulvbelægningen. De fleste typer af gulvbelægninger, bortset fra gulvklinker, kan ikke tåle en overfladetemperatur på over 25-27 °C. Derfor må fremløbstemperaturen begrænses til 30-40 °C. For at sikre en maks. temperatur bør du altid forsyne gulvvarmesystemet med en temperaturføler og en begrænser.

Ældre huse
I ældre og dårligt isolerede huse kan begrænsning i maks. overfladetemperatur betyde, at huset ikke kan opvarmes ved gulvvarme alene. Så må du etablere en supplerende varmekilde.

Gulvvarme skal overholde Bygningsreglementet

Gulvvarme er en "bygningskomponent" og skal derfor overholde det Bygningsreglement, der gælder ved installationen . Husk især, at Bygningsreglementets regler om isolering også gælder ved installering af gulvvarme i eksisterende bygninger (ombygninger/renovering).

Det kan give udfordringer ved indbygning af gulvvarme på gamle terrændæk, hvor du kan være nødt til at fjerne det eksisterende klaplag og grave ud for en isolering, der opfylder de nutidige krav.

Husk, inden du lægger gulvbelægning

De fleste gulvmaterialer egner sig som udgangspunkt til gulvvarme, men vær opmærksom på disse ting:

  • Du bør afprøve gulvvarmesystemet ved drift i min. 2 uger, men slukkes det ca. 2 døgn, før du lægger gulvet.
  • Fugtforholdene i undergulvet skal tillade lægning af den ønskede gulvbelægning.
    Ved træbaserede underlag bør trækonstruktionens fugtindhold maks. være 10 % (målt i vægtprocent). Ved støbte undergulve afhænger det maksimal tilladelige fugtindhold af gulvbelægningen, for trægulve typisk maks. 65 % RF, for andre typer af gulvbelægning typisk maks. 85 % RF.
  • Husk, at gulvvarmen vil ændre/omfordele fugten i undergulvet. Det har særlig betydning ved nystøbte gulve. Se også Gulvbranchens 2 selvstændige publikationer Fugtmåling før gulvlægning og Gulve og gulvvarme

Vandbårne systemer

Vandbåren gulvvarme kan opdeles i tunge og lette systemer.

  • Tunge systemer er opbygget af uorganiske materialer, fx et betondæk med indstøbte varmeslanger.
  • Lette systemer er opbygget af organiske materialer, som fx et pladegulv med spor på træbjælkelag, eller svømmende polystyrenplader med spor

Læs mere om gulvvarme i Gulvbranchens folder Gulve og gulvvarme (pdf)

Loading...
Scroll til top af siden