Tunge gulvvarmesystemer

I tunge gulvvarmesystemer er varmeslangerne støbt ind i en bærende betonplade, så varmen fordeles, og man opnår en jævn overfladetemperatur over gulvfladen.

Tunge gulvvarmesystemer er gulvvarmesystemer, hvor varmeslanger er støbt ind i en bærende betonplade, der medvirker til at fordele varmen, så man opnår en jævn overfladetemperatur over gulvfladen. Se figuren nedenfor.

Husk ved tunge gulvvarmesystemer

  • Betonen over varmeslangerne bør være 30-90 mm tyk og centerafstanden mellem rørene ca. 300 mm ved slanger med en diameter på ca. 20 mm.
  • Betonlaget bør være godt isoleret nedadtil.
  • Betonlaget skal være udtørret til det fugtniveau, der er maks. for gulvbelægningen, før du lægger gulvbelægningen.
  • Gulvvarmen kan bruges til at forcere udtørringen. Husk, at der sker en omfordeling af fugten, og at Gulvbranchens generelle regler om fugtgrænser ikke gælder.
  • Brug altid en selvudtørrende beton, dvs. en beton med et vandcementtal på ≤ 0,4. En traditionel gulvbeton med et vandcementtal på 0,6-0,7 vil være flere måneder om at udtørre til 85 % RF.
  • Betonen skal ofte efterspartles for at opnå en overflade, der kan lægges gulv på. Overfladekravene afhænger af den type topbelægning, du vælger.

Principskitse for vandbåren gulvvarme indstøbt i betonplade, kilde: Uponor.


Vandbåren gulvvarme, slanger monteret direkte på armeringsnet med bindere, kilde: Roth.

Renoveringssystemer
Der findes en række vandbårne gulvvarmesystemer til indstøbning i et ikke-bærende lag oven på et bærende betondæk. Sammenlignet med de systemer, der er beskrevet ovenfor, har de en meget lavere indbygningshøjde.

De bruges især til renoveringsopgaver. De fås med indbygningshøjder på ned til 15-20 mm.

De 2 figurer nedenfor viser et renoveringssystem. De bruger typisk tynde slanger, der ligger ret tæt, og et bæremedie til at holde slangerne.

Vandbåren gulvvarme – renovering, kilde: Uponor.


Vandbåren gulvvarme til renovering, indbygningshøjde 17 mm, kilde Roth.

Loading...
Scroll til top af siden