Brandskinner

Brandskinner er skinner til branddøre.

Om brandskinner

Brandskinner er skinner til branddøre. Du må ikke føre brandbare gulvbelægninger ubrudt gennem branddøre. De skal adskilles af en skinne i stål eller messing med samme bredde som dørbladet.

Hvis branddøren er uden anslag ved dørunderkant, skal du placere skinnen direkte under dørbladet med maks. 6 mm luft. Skinner findes i standardhøjderne 3, 4 og 5 mm.

Skinnens højde

Skinnens højde afhænger af undergulvet:

  • Undergulv af brandbart materiale (fx spånplader, krydsfiner eller lign.): Brug en 5 mm høj skinne
  • Undergulvet af ikke-brandbart materiale (fx beton): Brug en skinne med en højde, der passer til gulvbelægningen. For at beskytte gulvbelægningens kanter bør skinnen være mindst lige så høj som gulvbelægningen. Fx bør du vælge en 3 mm skinne til 2,5 mm linoleum og en 4 mm skinne til 3,5 mm linoleum etc.

Vælg altid skinner ud fra gulvbelægningens type, konstruktion og højde, og tag hensyn til gældende brandkrav.

Højdeforskelle

Når du monterer skinner både før og efter gulvbelægningen, vil der som regel være gode højde- og tilpasningsmuligheder i hhv. skinne og/eller gulvbelægning. Der kan dog alligevel være en højdeforskel på op til 1 mm mellem gulvbelægningen og skinnen.

Ved tekstile gulvbelægninger må du forvente større højdeforskelle mellem gulvbelægningen og skinnen end ved andre typer gulvbelægninger, da tekstile gulvbelægninger er fleksible pga. forskellige vævemetoder og konstruktioner.

Loading...
Scroll til top af siden