Lægningsmetoder

Svømmende undergulve

Svømmende undergulve af plader kan bevæge sig frit i forhold til det bærende underlag, når pladerne svinder eller kvælder (udvider sig).

Man lægger normalt et mellemlag ind mellem det bærende underlag og undergulvet, så gulvfladen kan bevæge sig frit. Mellemlaget kan laves af materialer, der er med til at forbedre varmeisoleringen og de lydmæssige egenskaber.

Vælg pladelagets og mellemlagets stivhedsegenskaber ud fra pladetypen og den forventede belastning.

Svømmende gulve bruges ofte, hvor der er brug for hurtig og tør afretning af et dæk. Hvis mellemlaget er lavet af elastiske materialer, kan gulvfladen fjedre ved gang, hvilket gør gulvet behageligt at gå på.

Store mekaniske belastninger, fx fra tunge reoler, punktlaster og skranker, kan hindre gulvets bevægelsesmuligheder.

Ved gulve med uregelmæssig geometri, og hvor der er søjler gennem gulvfladen, må man ikke hindre gulvets frie bevægelsesmulighed. Hvis gulvfladen opdeles, bør det så vidt muligt ske i rektangulære felter, så de forventede bevægelser i begge retninger er nogenlunde ens.

Bærende gulve

Bærende pladegulve er gulve, som hviler på en lineær understøtning af strøer eller bjælker. Belastningen af gulvet overføres gennem pladerne til de underliggende strøer eller bjælker.

Strøer opklodses på en underliggende konstruktion af fx beton eller letbeton, så der opnås et plant underlag for pladegulvet.

Bjælker indgår i træbjælkelag over krybekældre og i etageadskillelser.

Både strøer og træbjælkelag giver gode muligheder for at anbringe lyd- og varmeisolerende materialer i hulrummet under undergulvet. Hulrummet kan også bruges til fremføring af varme-, vand- og elinstallationer. Bærende pladegulve kan laves af spånplader eller krydsfiner.

Tjekliste

Tjekliste ved lægning af pladegulve:

  • Den relative luftfugtighed i bygningen skal være mellem 30 og 65 % afhængigt af årstiden og temperaturen ca. 20 °C.
  • Bygningen skal være lukket, og varmeanlæg skal være installeret og i brug.
  • Fugtindholdet i underlaget skal være under 65 % RF når der ikke anvendes fugtspærre. Er fugtindholdet i underlaget over 65 % RF kontaktes leverandøren af træpladerne.
  • Isoleringsmaterialer mv. skal være tørre.
  • Opklodsninger udført med beton skal være hærdede og tørre.
  • Fugtspærre, fx i form af en 0,20 mm PE-folie, skal være udlagt, inden du lægger gulvet til beskyttelse mod opfugtning fra byggefugt.
  • Pladematerialer skal have et fugtindhold på 8 ± 2 % (målt i vægtprocent).
  • Pak ikke trægulvmaterialer tørret til brugsforholdene ud før lægning.
  • Fugtindholdet i træbjælker og strøer bør svare til pladernes. Gennemsnitsfugtindholdet bør højst være 12 % for strøer og 13 % for bjælker, og ingen enkeltmålinger bør være over hhv. 14 og 15 % (målt i vægtprocent).
  • Lim, fugemasse og andre hjælpematerialer bør temperaturmæssigt akklimatiseres i mindst et døgn før brug, fx. ved opbevaring i de rum, hvori de skal bruges.

Loading...
Scroll til top af siden