Strøkonstruktioner

Strøkonstruktioner

Strøer fås i massivt eller lamineret træ.

Typer af strøer

  • Strøer i massivt træ skal være skarpkantede lægter med en bredde på mindst 45 mm
  • Strøer i lamineret træ (LVL – Laminated Veneer Lumber) skal have en bredde på mindst 40 mm

Længde
Strøerne bør leveres så lange som muligt, da du opnår det bedste resultat med strøer i fuld længde. Strøer bør mindst være høvlet på den side, som vender op mod pladerne.

Rethed
Strøerne skal være så rette, at deres overflade efter udlægning højst afviger ± 2 mm på et 2 m retholt. Når de er lagt, bør der højst være afvigelser sideværts på 5 mm fra rethed på 2 m (afvigelse fra retholt, der anbringes på den hule side af strøen).

Vrid
Strøerne må ikke vride mere, end at de ved løs udlægning med den ene ende fastholdt mod gulvet højst gaber 2 mm pr. 2 m strølængde ved et hjørne i modsatte strøende. For en strø på fx 3,9 m svarer det til, at vridningen højst giver et gab på ca. 4 mm.

Knaster
Strøerne skal være af en kvalitet, så krav til knaster svarer til sorteringsreglerne for DK 18. Det betyder, at enkeltknaster højst må udgøre 1/3 x tværsnitsarealet og knastgrupper højst 1/2 x tværsnitsarealet.

Fugt
Du opnår det bedste resultat, hvis fugtindholdet af strøerne ved lægningen svarer til pladernes. Det reducerer bl.a. problemer med knirken. Fugtindholdet i strøerne må ved lægning aldrig være over 12 %. Det betyder, at gennemsnittet af de målinger, der foretages, højst må være 12 %, og at der normalt ikke bør forekomme enkeltresultater højere end 14 % (målt i vægtprocent).

Strøkonstruktion til gulvplader. Alle pladestykker bør spænde over mindst 2 fag. Alle frie pladekanter, fx langs vægge, skal understøttes.

Strø- og bjælkeafstande for bærende pladegulve fremgår af tabellerne i afsnittene om de respektive pladetyper.

De viste afstande sikrer et rimeligt stift gulv, der ikke giver generende rystelser ved gang eller giver møbler og inventar generende hældninger på grund af gulvets nedbøjning.

Understøtningsafstanden afhænger af den valgte materialetykkelse og den forventede belastning.

Læs mere om "Strøer - materiale" og "Strøafstande"

Loading...
Scroll til top af siden