Kalciumsulfatbaserede undergulve

Kalciumsulfat er den fysisk/kemisk betegnelse for gips.

Om Kalciumsulfatbaserede undergulve

Kalciumsulfat er den fysisk/kemisk betegnelse for gips.

Undergulve i gips kræver en eller anden form for topbelægning, og gips bruges derfor kun til undergulve. Du kan udlægge gips tørt i form af gulvplader eller vådt i form af afretningsmasser eller spartelmasser. Dette afsnit handler om gips udlagt som afretningsmasse.

Gips udlagt som afretningsmasse kalds ofte for anhydrit (selvom det fysisk kemisk ikke er helt korrekt. Den kemiske betegnelse for gips er CaSO4-2H2O. Anhydritten fremkommer ved, at gipsen fraspalter vandmolekylerne, så der fremkommer et molekyle CaSO4 – processen forløber under varmeudvikling.)

Anhydritten har en række egenskaber, der gør den attraktiv til afretning af råbeton og lign.:

  • Gode flydeegenskaber
  • Spændingsfattig
  • Relativt gode lyddæmpningsegenskaber
  • Kan udlægges som "svømmende gulv" (min. tykkelse ca. 35 mm – produktafhængigt)

Anhydritten har dog også nogle begrænsninger. I modsætning til cementbaserede afretningsmasser, der i et vist omfang bruger vandet i forbindelsen med hærdeprocessen, bruger anhydritten ikke vandet ved hærdningen. Vandet skal udskilles ved fordampning, hvilket gør, at anhydritten generelt er længere om at udtørre. Det er vigtigt at huske i planlægningsfasen.

Overfladen kræver desuden som regel en grundig afslibning, før den er klar til montering af topbelægninger.

Krav til arbejdsstedet

  • Undergulvet skal være stabilt, (ingen revner eller områder med skruk).
  • Overfladen skal være ren, dvs. fri for støv, olie, voks og lign. Evt. huller og gennemføringer skal være lukkede.
  • Bygningen skal være lukket (døre og vinduer skal være sat i, og åbninger afdækket).
  • De fleste producenter anbefaler, at temperaturen på udlægningsstedet ikke må være under 50 °C.
  • Området bør ventileres under og efter udlægningen.

De fleste leverandørers vejledende værdier for tørretider og lign. er opgivet ved en referencetemperatur på 20 °C og ca. 50 % RF. Ved lavere temperaturer og højere fugtighed sker udtørringen langsommere.

Loading...
Scroll til top af siden