Mellemlag

Mellemlag bruges til at sikre, at gulvfladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion.

Mellemlag bruges i svømmende gulve til at sikre, at gulvfladen kan bevæge sig frit i forhold til den bærende konstruktion. Mellemlagene kan også tjene andre formål, fx bruges asfalt til afretning, og isoleringsmaterialer forbedrer varme- og lydisolering.

Valg af mellemlag
Vælg mellemlaget ud fra ønsket om at få et rimeligt stift gulv, der ikke tager skade af de belastninger, som gulvet er beregnet til. Mellemlaget bør heller ikke medføre gener, fx rystelser ved gang eller generende hældninger af møbler og inventar pga. gulvets nedbøjninger.

Af hensyn til lyddæmpning og gangbehagelighed kan der dog være ønsker om at gøre mellemlaget så eftergiveligt som muligt.

Kombination af mellemlag
Ofte kombineres mellemlagene. I svømmende undergulve af plademateriale skal underlaget for isoleringsmaterialer fx have en planhed, der næsten svarer til planhedskravet for den færdige gulvbelægning. Det kan fx opnås ved at oprette med løst granulat, før du udlægger isoleringsmaterialet.

Isoleringsmaterialer
Isoleringsmaterialer bruges i gulvkonstruktioner til at forbedre lyd- og varmeisoleringen. Ved strø- eller bjælkekonstruktioner kan du udlægge blød mineraluld ind mellem strøer og bjælker, hvor det bl.a. kan absorbere lyd.

I svømmende gulvkonstruktioner bruges isoleringen til at hindre transmission af trinlyd fra gulvet til den bærende konstruktion samtidig med, at den overfører belastningen. Af hensyn til trinlyd skal isoleringslaget være så eftergiveligt som muligt, mens det skal være så hårdt som muligt for at gøre trægulvet styrke og stivhed.

Hvor stift isoleringslaget skal være, afhænger af den forventede belastning, isoleringslagets tykkelse og gulvmaterialet. Tommelfingerregel: Mineraluld skal have en densitet på 75-130 kg/m3 og polystyren 30-40 kg/m3 afhængigt af lagtykkelse, pladetykkelse og belastning.

Mellem isoleringsplader og pladegulv ududlægges ofte korkparkolag, ribbepap eller lign. for undgå generende lyd.

Andre mellemlag
Læs om andre typer af mellemlag under Trægulve og Undergulve af pladematerialer.

Loading...
Scroll til top af siden