Lette vægkonstruktioner

Pladetyper

Som underlag for vinylvægbeklædning kan du bruge disse plader:

Vådrumsgipsplader

Vådrumsgipsplader er særlige gipskartonplader med en silikoneimprægneret kerne og højere densitet end normale gipskartonplader. Man skal bruge 2 lag plader i hele rummet. Pladerne skal være mærket R og D iht. DS/EN 520 (Dansk Standard, 2009a).

Vådrumsgipsplader skal opfylde disse mindstekrav:

 • Pladetykkelse: Min. 12,5 mm
 • Densitet: Min. 800 kg/m3
 • Bøjningsstyrke: Forside min. 8,1 MPa, bagside 3,4 MPa
 • Elasticitetsmodul: Min. 4.000 MPa

Længdeudvidelse: Højst 0,04 % ved ændring fra 50 % RF til 90 % RF.

Fibergipsplader

Fibergipsplader er gipsplader med fiberarmering og uden kartonoverflade. Man skal enten bruge 2 lag 12,5 mm tykke plader i hele rummet eller 1 lag 15 mm tykke plader med reduceret stolpeafstand.

Fibergipsplader til skeletvægge i vådrum skal opfylde disse mindstekrav:

 • Pladetykkelse: Min. 12,5 mm (15 mm for brug i 1 lag)
 • Densitet: Min. 1.100 kg/m3
 • Bøjningsstyrke: Min. 4 MPa
 • Længdeudvidelse: Højst 0,045 % ved ændring fra 95 % RF til 85 % RF

Kalciumsilikatplader

Kalciumsilikatplader er fiberarmerede plader, der kan være lavet af fx cement, siliciumoxyd, hydrakalk. De kan til forskel fra træ- og gipsplader tåle opfugtning og egner sig derfor til at indgå i vægkonstruktioner i vådrum. Pladerne er normalt armeret med ca. 5 % fibre, fx cellulosefibre.

Kalciumsilikatplader skal opfylde disse mindstekrav:

 • Pladetykkelse: Min. 12 mm
 • Densitet: Min. 850 kg/m3
 • Bøjningsstyrke: Min. 6 MPa
 • Længdeudvidelse: Højst 0,1 % ved ændring fra 50 % RF til 90 % RF

Cementbaserede plader

Cementbaserede plader (ud over kalciumsilikatplader) er armerede plader lavet af cement med (let) mineralsk tilslag mv. Armeringen kan fx være jævnt fordelte fibre eller armeringsnet anbragt på pladernes yderside.
Cementbaserede plader kan – ligesom kalciumsilikatplader – tåle opfugtning uden at blive nedbrudt.

Cementbaserede plader skal opfylde disse krav:

 • Pladetykkelse: Min. 12,5 mm
 • Densitet: Min. 850 kg/m3
 • Bøjningsstyrke: Min. 6 MPa
 • Længdeudvidelse: < 0,1 % ved ændring fra 50 % RF til 90 % RF

Krydsfiner eller spånplade

Træplader kan bruges som underlag for vinyl. Pladerne skal være CE-mærkede efter DS/EN 13986 (Dansk Standard, 2004) og være beregnede til bærende formål.

Krydsfinerplader i 12 eller 15 mm tykkelse og spånplader i 12 eller 16 mm tykkelse kan bruges i 1 lag til skeletvægge i vådrum.

Opsætning
Træplader har større fugtbevægelser end andre typer af plader, der kan bruges til vådrumsvægge. Derfor skal du holde pladekanter ca. 2 mm fri og uden knasfuge i indadgående hjørner, så udvidelser i pladerne efter opsætning kan optages – se figuren nedenfor.


Fri afstand ved hjørner.

Vandtætte plader

Vandtætte plader er plader med forskellig sammensætning, som har det til fælles, at de opsat som vægbeklædning i vådrum er vandtætte i sig selv. Plader af denne type skal have en MK-godkendelse, som viser, under hvilke betingelser du kan bruge pladerne.

Til brug i vådzone skal vandtætte plader beskyttes med et MK-godkendt vandtæt flisesystem med membran eller en mindst 1,5 mm tyk vinylbeklædning på samme måde som andre pladebeklædninger. Hvis det fremgår af godkendelsen, kan du i stedet sætte pladerne op på et vandtæt underlag af mindst 0,20 mm PE-folie.

Du kan se kravene til væggens konstruktive opbygning på produktets MK-godkendelse.

Skeletkonstruktionen

Pladetykkelser, stolpeafstande og skrueafstande

Beklædning Vådrums- eller
fibergipsplader
Cementbaserede
plader
Kalcium-
silikatplader1
Krydsfiner eller
spånplader2
Krydsfiner eller
spånplader2

Min. tykkelse (mm)

2 x 12,5

15

2 x 12,5

2 x 12

15 (krydsfiner)

12

Maks. stolpeafstand
i skelet (mm)

450

300

450

450

16 (spånplader)

400

Maks. skrueafstand
i skelet langs kanter (mm)

200

250

200

200

150

120

Maks. skrueafstand
i skelet imellem
understøtninger (mm)

300

250

300

300

150

120

Stolpedimension

- Stål

- Træ


70 mm

45 x 70 mm

Montering Ved 2 lag skal samlinger være forskudt 450 mm. Der skal skrues i alle stolper.

Skeletvægge med plader til vandtæt beklædning.

1 Den bageste kan evt. være vådrumsgips.
2 Krydsfiner iht. EN 636 – del 1, 2 eller 3 (Dansk Standard, 2012), Spånplader iht. EN 312 – del 1, 5, 6 eller 7 (Dansk Standard, 2010).

Ved de pladetyper, du skal opsætte i 2 lag, skal du montere lagene med forskudte samlinger – se figuren.


Gipsplader på stålskelet med forskudte samlinger.

Planhed

Vægge skal være plane og lodrette inden for de tolerancer, der er angivet i tabellen nedenfor.

Overfladetolerancer for skeletvægge med gipsplader målt med 2 m retholt.

Skelettype

 

 Toleranceklasse 

  

 

Lav

Normal

Høj

Stål

± 5 mm

± 3 mm

± 2 mm

Træ

± 8 mm

± 5 mm

± 3 mm

Overfladetolerancer for skeletvægge med gipsplader målt med 2 m retholt.

Hvis ikke andet er anført i udbudsmaterialet, må arbejdet forventes udført som klasse "Normal". For vægge af murværk, gasbeton og lignende kan krav om planhed medføre ekstra arbejder, fx pudsning eller spartling.

Udfaldskrav til vægunderlag

Vægge, der skal beklædes med vinyl, skal leve op til kravene nedenfor. Hvis intet andet er aftalt, er det den, der laver væggen, der har ansvar for at opfylde kravene.

 • Underlaget skal danne en fast, ren og glat flade fri for grater, revner etc.
 • Afvigelse fra plan flade må højst være ± 3 mm på et 2 m retholt.

 

Loading...
Scroll til top af siden