Tunge undergulve

Tunge undergulve består som regel af beton støbt på stedet, men kan også opbygges af beton- eller letbetonelementer.

Om tunge undergulve

Tunge undergulve består som regel af beton støbt på stedet, men kan også opbygges af beton- eller letbetonelementer. Tunge undergulve er uorganiske og er ofte vandtætte i sig selv. Det betyder i princippet, at de kan bruges uden yderligere vandtætning.

I praksis skal betonlag være mindst 60 mm tykt og støbt af en god beton for at være vandtæt i sig selv. God beton er beton med en trykstyrke på mindst 20 MPa.

Evt. fuger og samlinger mellem dækelementer mv. skal være tætte og blive ved med at være det. De må ikke kunne nedbrydes, fx af differensbevægelser.

Samlinger mellem gulv og vægge skal også være tætte. Det kræver ofte en særlig indsats, fx at du laver en vandtæt inddækning af overgangen mellem gulv og væg med armeringsstrimmel og vandtætningsmembran eller bruger en gulvbelægning af vinyl.

Normalt vil man oven på dækket enten lægge et afretningslag eller udstøbe endnu en betonplade, evt. på et lag isoleringsmateriale af hensyn til lydforhold.

Betonudstøbninger

Hvis du støber endnu en betonplade over dækket, skal du bruge:

  • Betonplade på 30-70 mm: Perlestensbeton
  • Betonplade på 60-100 mm: Ærtestensbeton
  • Lagtykkelse over ca. 40 mm: Revnearmering af 6 mm rundstål pr. 100 mm i begge retninger eller tilsvarende armeringsnet.

Før armeringen op i evt. sokler for vægge. Forbind armeringsnettet til udligningsforbindelse (jordforbindes), se afsnit 6 i Stærkstrømsbekendtgørelsen (Erhvervs- og Vækstministeriet, 2001). Bekendtgørelsen kræver også, at maskevidden i armeringsnettet højst er 100 mm som beskrevet ovenfor.

Betonen skal have en trykstyrke på mindst 20 MPa (beton C20/25 iht. DS/EN 206-1). Er betonpladen under ca. 60 mm tyk, kan du lave den direkte på underlaget (dækket), hvis vedhæftningen er god. Hvis den er over ca. 60 mm, skal du støbe betonen på et glidelag, fx af 2 lag 0,20 mm PE-folie, eller på et lag isoleringsmateriale, som samtidig kan bidrage til at reducere trinlyd.

Afretningslag

Man laver normalt afretningslag af velgraderet cementmørtel C 100/400 (slidlagsbeton) i 15-30 mm tykkelse eller af fiberbeton 0-4 mm i op til 40 mm tykkelse. Før du lægger afretningslaget, bør du sikre vedhæftningen, fx med en betonklæber eller ved at svumme overfladen med cementvælling C 100/100.

Svind

Beton og afretningslag svinder, når det hærder. Hvor meget afhænger af betonens sammensætning, tykkelse, temperatur og fugtforhold. Betonens svind er størst i begyndelsen og klinger derefter af.

En normalt hærdende cementtype svinder i 4-8 uger ved ca. 20 °C. Tiden afhænger både af temperatur og af betonsammensætning, luftfugtighed og om udtørring er ensidig eller tosidig. Der findes også specialbetoner, fx aluminatbetoner, som hærdner og svinder i løbet af få døgn.

Du opnår gode hærdningsbetingelser ved fx at afdække betonen med tætsluttende plastfolie straks efter udstøbningen og lade afdækningen ligge i mindst 3 døgn.

Vandtæthed

En betonplade anses for at være vandtæt i sig selv, hvis den er lavet som beskrevet ovenfor. Som en ekstra sikkerhed bør du dog vandtætne mere rundt om bruseniche, badekar og gulvafløb. Det kan du fx gøre ved at montere en gulvbelægning af vinyl.

Samlingen mellem gulv og væg skal altid tætnes. Det kan du gøre ved at føre vinylen 100 mm op ad væggen. Hvis du også bruger vinyl på væggene, kan du svejse de 2 belægninger sammen. I det tilfælde kan hulkehlens højde reduceres til 60 mm. (Se eksemplet: Vinyl på skeletvæg og på undergulv)

Læs mere under montering af vinyl i vådrum.

Gulvafløb

Gulvafløb bør være MK- og VA-godkendt til vinyl. MK- og VA-godkendelserne er ikke længere lovkrav. Gulvafløb skal i dag følge de europæiske standarder DS/EN 1253-1 og 2.

Brug om muligt afløb med lodret udløbstud, da du bør undgå trækning af rør i etageadskillelser for at sikre godt fald på afløbsrøret og undgå svækkelser af etageadskillelsen.

Læs om placering af gulvafløb under Vvs-konstruktioner.

Gulvvarme i tunge undergulve

Du kan lægge gulvvarme i tunge undergulve ved at indstøbe varmeslanger i betonen. Se også afsnittet om gulvvarme.

Husk, at gulvvarme ikke ændrer de overordnede krav til vandtæthed og fald til afløb i vådrum. Undlad at lægge gulvvarme under toiletter og fastmonteret inventar.

På betongulve kan du spartle faldet, efter du har udstøbt selve betonpladen. Opbygningen af fald og evt. forsænkninger i bruseområdet kan gøre, at afstanden fra slangerne til oversiden af det færdige gulv kan variere. Det kan give mindre variationer i gulvets overfladetemperatur.

Du kan bl.a. bruge vinyl til vandtætning. Læse mere om, hvordan du udfører vinylarbejdet, under montering af vinyl i vådrum. Læs mere om andre typer af vådrumssikring i SBi-anvisning 252.

Loading...
Scroll til top af siden