Eksempler på udførelse

Sådan gør du

Svejsefuger skal laves med skråsnit i den opbøjede belægning – både ved ind- og udadgående hjørner. Ved rørgennemføringer skal du forkrøble fugen, så rørgennemføringen ikke forhindrer trådsvejsning af fugen.

Hjørnesvejsninger og svejsning ved rørgennemføring i elastiske gulvbelægninger.

Afstanden mellem rør og væg skal være mindst 30 mm, og du skal lave gennemføringen med en vandtæt bøsning, der er beregnet til vinyler.

Hvis du renoverer, kan du somme tider være nødt til at beholde eksisterende rør. Så skal afstanden mellem rør og væg være mindst 60 mm, for faldstammer dog mindst 100 mm. Inddæk røret med en 60 mm høj manchet til banevare, som du trådsvejser.

Eksempel 1: Overgang mellem gulv og væg

Overgangen mellem gulv og væg skal være vandtæt.

For vinyler betyder det, at du skal føre gulvbelægningen ubrudt op ad vægge i en hulkehl på mindst 100 mm.
Er vægbeklædningen også af vinyl, kan du lave overgangen med en svejsning eller med overlap. 

Overgang med svejsede samlinger
Hvis du laver overgangen med svejste samlinger, skal hulkehlen min. være 60 mm.

Gulvbelægningen er ført 60 mm op ad væggene (svarende til minimumskravet) og er samlet med beklædningen på væggene ved trådsvejsning.
Gulv  
Væg i vådzone
Væg i fugtig zone

Overgang med overlapssamlinger
Hvis du laver overgangen med overlapssamlinger, skal overlappet mindst være 30 mm.

I figuren nedenfor er bassinvirkningen sikret ved at føre den vandtætte belægning på gulvet ubrudt mindst 100 mm op ad væggene og fastgøre den til væggene i sin fulde udstrækning. Vandtætheden er sikret ved at lave en overlapssamling, hvor vinylen føres ud over den opbøjede gulvbelægning med et overlap på mindst 30 mm, så du opnår en sokkelhøjde på 70 mm.

Vandtæthed af vægge og gulv er sikret ved hjælp af en vandtæt beklædning.

Eksempel 2: Tilslutning af vinyl til gulvafløb

Bygningsreglementet kræver, at "Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal være vandtætte". For at opfylde dette krav, må du i vådrum med vinylgulvbelægning kun bruge afløb, der er godkendt iht. DS/EN 1253-1/2 eller ved fx en MK-godkendelse. 

Gulvafløb skal være med flanger, som du nedfræser i plan med undergulvet og skruer fast til undergulvet. Før gulvbelægningen ved opvarmning ned i gulvafløbet, og forbind den vandtæt til afløbet ved at klæbe til flangen og spænde fast med klemring i afløbet.

Det er gulvbelægningens tykkelse, der afgør klemringens radius.

A. Gulvafløb for gulv med vinyl. Undergulvet er lavet af 16 mm spånplade på kileskårne lægter lagt på underlag af krydsfiner på ældre træbjælkelag.

B. Gulvafløb for gulv med vinyl. Undergulvet er lavet af 19 mm krydsfiner på strøer med fald mod gulvafløb på nyt træbjælkelag. Gulv

Eksempel 3: Tilslutning af toilet 

I figuren er faldstammen afsluttet i niveau med undergulvets overside. Vinylen er bukket 20 mm ned i faldstammen og bliver holdt fast af klosettilslutningen, som er af typen "Multikvik".


Eksempel på klosettilslutning i vådrum med vinyl. Gulv

Eksempel 4: Afslutninger ved døre

I figurerne er der eksempler på afslutning ved bundstykke i dør mod tilstødende rum.

Dørkarm med bundstykke – hævet dørkarm


Dørkarm med bundstykke. Dørkarmen er hævet og vinylen ført mindst 20 mm op under bundstykket. Gulv

Dørkarm med bundstykke – uden hævet dørkarm

Dørkarm med bundstykke. Vinylen er ført mindst 20 mm op ad bundstykket og er beskyttet med et vinkelprofil af rustfrit stål eller messing. Gulv

Dørkarm uden bundstykke
Gulvet i vådrummet er med vinyl på afretning på beton, og gulv i tilstødende rum er trægulv på strøer.

Vådrumsgulvet er af hensyn til kørestolsbrugere hævet ved dør og tilsluttet gulv i tilstødende rum (eller forsænket bundstykke) med dækskinne. Den lodrette afstand mellem gulvflade ved dør og overside af gulvafløb skal være mindst 30 mm.

Dørkarm uden bundstykke eller med bundstykke uden anslag forsænket i plan med gulv i tilstødende rum. Gulv

Eksempel 5: Afgrænsning af bruseområdet

I figurerne er der eksempler på detaljer ved forsænkede brusenicher.

50 mm forsænket gulv
I figuren er gulvet i brusenichen forsænket 50 mm i forhold til rummets øvrige gulv. I brusenichen skal vinylen føres mindst 110 mm op ad væggen.

Gulv i bruseniche forsænket 50 mm i forhold til rummets øvrige gulv. Gulv

Sammenskæringsteknik
Ved forsænkninger i vandbelastede områder skal du være særlig omhyggelig med svejsearbejdet. Hold sammenskæring mellem vinyl i bruseniche og vinyl på den øvrige gulvflade mindst 100 mm væk fra brusenichen.

Sammenskæringsteknik i og uden for det indvendige hjørne i en 50 mm dyb forsænkning.
Gulv

10 mm forsænket gulv
I figuren er overgangen mellem gulvfladerne lavet med en hældning på 30 °, så vinylen kan fortsætte ubrudt ned i niveauspringet.

Gulvet er opbygget af 19 mm konstruktionskrydsfiner på veksler mellem eksisterende bjælker.

I brusenichen er fald mod gulvafløb opbygget med fiberspartelmasse, og gulvafløbet er hævet 3 mm af hensyn til fiberspartelmassens mindstetykkelse. For nogle typer vinyl kan du være nødt til at lave et skråsnit i belægningens opbøjede del.

Gulv i bruseniche forsænket 10 mm i forhold til rummets øvrige gulv. Gulv

Eksempel 6: Montering af vinyl på skråvægge

I rum med skråvægge skal du opskære og svejse vægbeklædningen efter de viste principper. Følg de røde linjer, og hold svejsninger væk fra hjørner.

Rum med skråvægge med vinyl.

Eksempel 7: Montering af vinyl i vinduesnicher

Hvis du ønsker vinyl i vinduesnicher, skal du montere den efter et af de viste principper. Følg de røde linjer, når du skærer op svejser. Hvilken metode du skal vælge, afhænger af opgavens karakter og den valgte beklædning.

Loading...
Scroll til top af siden