Krav til arbejdsstedet

Arbejdsstedet skal opfylde visse krav, for at arbejdet udføres korrekt.

Liste over krav

For at arbejdet udføres korrekt, og du opnår et godt resultat, skal arbejdsstedet opfylde disse krav:

 • Gulv- og vægbelægningsarbejdet skal ske i lukket og opvarmet bygning.
 • Temperaturen i rummet skal under og efter limning være 17-25 °C.
 • Luftfugtigheden i rummet skal under og efter limning være 35-75 % RF.
 • Restbyggefugten i støbte undergulve må højst være 85 % RF.
 • Træbaserede undergulve må højst have et fugtindhold på 13 % træfugt (målt i vægtprocent).
 • Undergulve skal have samme planhed, som du kræver af de færdige overflader.
 • Der må ikke være kraftig træk eller stærkt solindfald, mens du udfører arbejdet.

Montering og brug

Inden du går i gang
Inden du går i gang med belægningsarbejdet, skal du gøre undergulvet klar. Kontroller, om udfaldskravene til undergulvet er opfyldt iht. lim- og gulvbelægningsleverandørens anvisninger.

Sugende og ikke-sugende undergulve
Brug vådlimning ved sugende undergulve og "sen vådlimning" eller "hæftlimning" ved ikke-sugende undergulve.

Hulkehler og lign.
Til hulkehler og detaljer som udadgående hjørner, dørtrin, opkanter og flanger på gulvafløb kan du bruge vandbaseret kontaktlim eller strimler af egnet folie med dobbeltsidet limlag – "tørlimning".

Påføring af lim
Monter gulvbelægninger og vægbeklædninger inden for en vis tid, efter at limen er påført, så du sikrer korrekt vedhæftning. Monteringstiden afhænger af de materialer, der skal klæbes sammen, og af fugt- og temperaturforholdene i rummet. Fjern evt. limrester, lige når arbejdet er færdigt.

Friskæring af samlinger
Korrekt friskæring i banesamlinger er vigtig, da limfugen i første del af limens hærdefase ikke vil kunne fastholde gulv- og/eller vægbeklædningen til underlaget, hvis der sker sammenpresning i samlingen. Følg leverandørens anvisninger om udførelse af fri- og sammenskæringer.

Montering af vinyl
Fulklæb materialet til gulv og/eller vægge.

 • Trådsvejs alle samlinger i materialet.
 • Der skal være så få samlinger og rørgennemføringer i materialet som muligt.
 • Der må ikke være samlinger over pladesamlinger på gulv og vægge.
 • Undgå samlinger i brusenicher.
 • Der må ikke være samlinger mindre end 200 mm fra gulvafløb.
 • Lav opskæring for samlinger ved lodrette hjørner som 45 ° skråsnit.
 • Lav hulkehler i 90 ° (af hensyn til vakuumtest i hjørner).
 • Lav rørgennemføringer vandtæt – om muligt med bøsninger, koblingsdåser etc.

Før vinylbelægninger ubrudt mindst 100 mm op ad vægge i hulkehl, og overlap eller svejs dem sammen med vægbeklædningen.

Læs mere i "Eksempler på udførselsdetaljer" 

Svejsning

Svejs vinylen i banesamlingerne. Vent med at svejse, til limen er hærdet – det kan tage op til et døgn.

Brug svejsetråd, der passer til den valgte gulv- og/eller vægbeklædning. Brug korrekt værktøj, herunder trådsætter til svejsning i hjørner. Afpas svejsetemperaturen efter banevarens type og svejsetråd iht. leverandørens anvisninger.

Efter svejsning skal du skære tråden af i niveau med banernes overflade, så vand og snavs ikke samler sig i og omkring svejsefugen. Svejsefuger skal fremstå glatte og ensartede.

Udfræsning for svejsetråd i 2 mm banesamling.

Trådsætter til svejsning i hjørner.

Loading...
Scroll til top af siden