Krav til entreprenøren

Arbejde med vinyl bør udføres under skærpet kontrol og af håndværkere med svejsecertifikat.

Certifikat
Arbejde med vinyl bør udføres under skærpet kontrol og af håndværkere med svejsecertifikat. Certifikatet dokumenterer, at de har været på kursus og bestået en prøve i at lave vådrum med vinyl – herunder at lave undergulv med fald og at trådsvejse vinylbeklædninger.

Slutkontrol
Bygherren bør forlange dokumentation for, at arbejdet er kontrolleret ved udførelse og aflevering. Der skal også være udført slutkontrol af alle udfaldskrav, især vandtæthed af svejsefuger.

Kontrolordning
Entreprenøren bør være tilsluttet en anerkendt, ekstern kontrolordning, som jævnligt udtager stikprøver af udført arbejde, fx Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Bygherren bør forlange kopi af entreprenørens anmeldelse til kontrolordningen. Anmeldelsen dokumenterer, at der er udført stikprøvekontrol, herunder prøvning af svejsefugers tæthed.

Gulvbranchens Vådrumskontrol
Hvis materialer til vådrum er leveret eller udført af firmaer, der er tilsluttet Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK), kan du regne med, at de opfylder kvalitetskravene anført i tabellen nedenfor.

Hvis du vælger entreprenørfirmaer, der er tilsluttet GVK-ordningen, udføres arbejdet af gulvlæggere med svejsecertifikat. Arbejdet indgår også i en ekstern kvalitetsstyringsordning, så der jævnligt udtages stikprøver af arbejdet.

Læs mere om Gulvbranchens bestemmelser for levering, udførelse og ekstern kontrol af materialer i vådrum

 

Egenskab

Prøvningsmetode

Værdi

Trækstyrke af svejsefuge

DS/EN 684:1996

≥ 8,0 N/mm

Brudtøjning af svejsefuge

DS/EN 684:1996

≥ 15 %

Vandtæthed

DS/EN 13553:2017 Annex A

Vandtæt

Fugtstabilitet

DS/EN 13553:2017

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Varmestabilitet

DS/EN ISO 23999:2018

Dimensionsændring ≤ 0,3 %

Mærker ved punktbelastning

DS/EN ISO 24343-1:2012

Mærker ≤ 0,8 mm

Tykkelse af svejsbart lag

DS/EN ISO 24346:2012

≥ 2 mm til gulv og ≥ 1,5 mm til væg

Fyldstofindhold

DS/EN ISO 10581:2013 type 1
(tabel 1) (leverandørerklæring)

Gennemsnitlig maks. 50 %, dog maks.
60 % i gulvbelægningens enkelte lag

Kvalitetskrav til vinylbanevarer, der bruges som gulvbelægning eller vægbeklædning i vådrum. 

Loading...
Scroll til top af siden