Belastningsklasser

Vand- og fugtbelastningen af et vådrum afhænger af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, om der er gode ventilationsmuligheder, og om der luftes ud.

Om belastningsklasser

Vand- og fugtbelastningen af et vådrum afhænger af, hvor ofte og hvor længe vådrummet bruges, om der er gode ventilationsmuligheder, og om der luftes ud. Det betyder også noget, om der er store varierende mekaniske belastninger af vådrummets overflader og konstruktioner.

3 vådrumsklasser

Man skelner mellem disse vådrumsklasser:

  • Klasse L (Lav)
    Vådrum med lav vand- og fugtbelastning, dvs. få daglige bade og god udluftning efter brug. Fx vådrum i enfamiliehuse, sommerhuse til eget brug og bygninger med begrænset brug.
  • Klasse M (Middel)
    Vådrum med middel vand- og fugtbelastning, dvs. flere daglige bade og/eller mangelfuld udluftning. Fx tæt-lave boliger, etageboliger, hoteller, sommerhuse til udlejning og baderum til mindre arbejdspladser.
  • Klasse H (Høj)
    Vådrum med høj vand- og fugtbelastning, eller hvor der er større mekaniske belastninger af vådrummets overflader og konstruktioner end normalt i boliger, fx mange daglige bade, perioder med vand på gulvet, direkte sprøjten af vand på overflader eller brug af rulleborde og mobile maskiner. Fx fælles baderum i sportshaller, restaurationskøkkener, storkøkkener, produktionslokaler i levnedsmiddelindustrien, indendørs pool-område i enfamiliehuse og sommerhuse.

Særligt for klasse Høj

For de vådrum i klasse Høj, hvor vandbelastningen er særligt kraftig, fx med længerevarende perioder med vand på gulvet og/eller direkte kraftig højtryksspuling af vådrummets overflader, må du vurdere belastningen nøje og evt. træffe særlige forholdsregler – især om gennemføringer og samlinger af vådrumskonstruktionen.

Valg af vådrumsklasse

Ved planlægning, projektering og udførelse tildeler man et vådrum den vådrumsklasse, som bedst dækker den påtænkte brug. Hvis man er i tvivl om, hvilken vådrumsklasse, man skal vælge, vælger man den højeste af de relevante vådrumsklasser for at sikre imod vand- og fugtskader.

Belastningsklasser

Betydning

Må ikke bruges

Løsninger med gulv kan bruges i belastningsklasse L og M,
når særlige betingelser er opfyldt, se figur- og tabeltekster

Kan kun bruges i belastningsklasse L

Kan kun bruges i belastningsklasse L og m

Kan bruges i alle belastningsklasser

Farvemarkering af belastningsklasser. L: Lav, M: Middel og H: Høj.

Du kan bruge løsninger, som er markeret med grøn og gul. Du må dog kun bruge løsninger med gul, hvis betingelserne i figur- eller tabelteksten er opfyldt. Rød farve betyder, at du ikke må bruge løsningen i den pågældende klasse.

Loading...
Scroll til top af siden