Gulvopbygning

Gulve kan opdeles i bærende og ikke-bærende gulve. Øverst ligger gulvbelægningen, som udgør den færdige gulvflade.

Gulvets opbygning

Gulve kan opdeles i 2 hovedtyper efter deres konstruktive opbygning:

 • Bærende gulve
  - Strøgulve (trægulve lagt på strøer)
  - Trægulve på træbjælkelag

 • Ikke-bærende gulve
  - Svømmende gulve
  - Limede gulve
  - Sømmede gulve
  - Fugefrie gulve
  - Løst udlagte gulvbelægninger

Gulvopbygning 

Bærende gulve

Bærende gulve er gulve, som hviler på en lineær understøtning af strøer eller bjælker. Belastningen på gulvet overføres gennem brædder eller plader til de underliggende strøer eller bjælker, se figuren nedenfor.
Bærende gulv (strøgulv)

Ikke-bærende gulve

Ikke-bærende gulve er gulve, hvor gulvbelægningen er understøttet i fuld gulvflade af et bærende underlag, fx et undergulv af beton eller træplader.
Ikke-bærende gulv

Svømmende gulve

Svømmende gulve er gulve, hvor gulvfladen kan bevæge sig frit i forhold til det bærende underlag. Man lægger et elastisk mellemlag mellem gulvfladen og det bærende underlag, så gulvfladen kan bevæge sig frit. Mellemlaget kan bestå af materialer, der bidrager til at forbedre varmeisoleringen og de lydmæssige egenskaber.
Svømmende gulv

Limede gulve

Limede gulve ligger i fast forbindelse med et bærende, plant og stabilt underlag og understøttes i fuld flade. Underlaget kan fx bestå af et beton- eller letbetondæk eller et svømmende undergulv, fx af sammenlimede træplader.
Limet/sømmet gulv

Sømmede gulve

Sømmede gulve ligger i fast forbindelse med et bærende, plant og stabilt underlag og understøttes i fuld flade. Underlaget kan fx bestå af et beton- eller letbetondæk eller et svømmende undergulv, fx af sammenlimede træplader.

Fugefrie gulve

Fugefrie gulve ligger på et bærende, plant og stabilt underlag og understøttes i fuld flade. Normalt er underlaget af beton.

Løst udlagte gulvbelægninger

Løst udlagte gulvbelægninger ligger på et bærende, plant og stabilt underlag og understøttes i fuld flade. Underlaget kan fx bestå af et beton- eller letbetondæk eller et eksisterende trægulv.

Gulvbelægninger

Gulvbelægninger kan fx bestå af:

 • Tæppe
 • Linoleum
 • Gummi
 • Vinyl
 • Kork
 • Trægulv


Lak eller anden overfladebehandling betragtes ikke som en selvstændig belægning.

Undergulve ligger under gulvbelægningen, men over den bærende konstruktion. Undergulvet skal danne en sammenhængende flade, så det fx kan bruges som arbejdsgulv og underlag for en tynd belægning. Det kan fx være et svømmende gulv, et pladegulv på strøer eller et afretningslag af beton.

Bemærk, at tynde isoleringslag, korksmuldpap og lign. kaldes mellemlag og ikke betragtes som undergulv.

Den bærende konstruktion består af lag, hvis primære funktion er at optage og overføre last, fx betondæk og træbjælkelag.

Loading...
Scroll til top af siden